از سوی یک مقام مسول معاونت علمی؛ فاکتورهای اقتصادی ارزیابی شرکت های دانش بنیان

نیوزتل: معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی نظام جدید ارزیابی و پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان را تشریح نمود.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، علی اسدی فر در نشست خبری معرفی نظام جدید ارزیابی و پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که بامداد امروز با حضور دهقانی فیروزآبادی معاون علمی برگزار گردید، اظهار داشت: در قانون جدید ارزیابی دانش بنیان ها یک بازآرایی در حمایت ها انجام شده و تغییر رویکرد از حمایت عمومی و یکسان از همه شرکتها به حمایت هوشمند برمبنای نقشه راه رشد از هر شرکت اتفاق افتاده است.
حمایت های پایه و اولیه از دانش بنیان ها/از امریه سربازی تا تولید بار اول
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های پایه (براساس ارزیابی اولیه) و حمایت های خاص (نیازمند ارزیابی حین حمایت) از دانش بنیان ها اظهار داشت: حمایت های پایه شامل اعطای برند دانش بنیان، معرفی به صندوق ها برای تسهیلات محدود، امریه سربازی، استقرار در کاربری مسکونی و حمایت های خاص شامل تولید بار اول، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری، حضور در کنسرسیوم ها و پروژه های کلان و تسهیلات بزرگ می شود.
اسدی فر در ادامه اشاره کرد: در مدل جدید ارزیابی و حمایت باید حمایت های همه نهادها از شرکتها و فناوران در قالب یک نقشه جامع و منسجم که هماهنگ با نقشه راه رشد شرکت هاست ارائه شود همین طور برای همه حمایت ها باید فاکتورهای اثربخشی تعیین و رصد شود.
شاخص های اقتصادی ارزیابی شرکت های دانش بنیان
وی به فاکتورهای اقتصادی ارزیابی شرکت های دانش بنیان (پذیرش) اشاره نمود و اظهار داشت: برای دانش بنیان های نوپا فروش کل بین صفر تا ۵۰ میلیاردریال ناظر به آخرین اظهارنامه مالیاتی قطعی، دانش بنیان های نوآور فروش کل بیش از ۵۰ میلیاردریال ناظر به آخرین اظهارنامه مالیاتی لحاظ می شود و برای این دانش بنیان ها سهم فروش کمتر از ۵۰ درصد است. برای دانش بنیان های فناور نیز فروش کل بیش از ۵۰ میلیاردریال نیز در نظر گرفته شده و سهم فروش آنها باید بیش از ۵۰ درصد باشد.
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فاکتورهای ارزیابی رشد شرکت های دانش بنیان نوپا، نوآور و فناور را در سه بخش ورودی، پروسه و خروجی تقسیم کرد و اظهار داشت: در بخش ورودی سهم نیروی انسانی تحقیق و توسعه، میزان جذب سرمایه از شرکت های تخصصی حوزه خود یا نهادهای مالی یا میزان سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های نوپا اهمیت دارد همین طور در بخش پروسه مستندات تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، وجود قراردادهایی در خصوص همکاری فناورانه، معرفی ازطریق یک نهاد تخصصی معتبر (ستادهای توسعه فناوری) و همین طور دارا بودن مستندات حسابرسی رسمی همچون این شاخص ها در بخش پروسه محسوب می شوند.
اهمیت میزان فروش محصولات و پتنت بین المللی در ارزیابی ها
وی افزود: در بخش خروجی نیز میزان و نرخ رشد فروش محصولات / خدمات دانش بنیان، تعداد محصولات فناورانه و سطح آنها (میزان فروش محصولات فناورانه با رشد پایدار در سه سال اخیر) داشتن پتنت بین المللی گرنت شده، داشتن فناوری فروخته شده، داشتن مشتری تخصصی پایدار، میزان و نرخ رشد محصولات فناورانه قابل اهمیت است.
تقسیم بندی شرکت های دانش بنیان بر طبق نرخ رشد
اسدی فر افزود: در نظام رتبه بندی سالانه شرکت های دانش بنیان، شرکتها در سه دسته دانش بنیان نوپا و نوآور، شرکت های رتبه الف- رشد بالا و شرکت های رتبه ب-نرخ رشد متوسط (ابرشرکت های دانش بنیان با فروش سالانه بیش از ۲ هزارم تولید ناخالص ملی)، شرکت های رتبه ج با نرخ رشد پایین تقسیم شده اند. برمبنای پایش رشد سالانه شرکتها امتیازات فناورانه و اقتصادی شامل رشد اشتغال تخصصی، نرخ رشد فروش دانش بنیان و میزان جذب سرمایه لحاظ می شود و مهلت حضور شرکتها در وضعیت نوپا حداکثر تا ۵ سال خواهد بود.
نظام جدید پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان/حمایت بر طبق فروش و صادرات
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری جزییات نظام جدید پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان را تشریح نمود و اظهار داشت: شرکت با انجام برخی اقدامات نظیر فروش دانش بنیان، صادرات و ایجاد اشتغال تخصصی، حضور در بازار سرمایه، فعالیت در مناطق محروم و … اعتبار حمایتی را کسب خواهدنمود. اعتبار کسب شده توسط شرکت قابل ذخیره و انتقال به سالهای بعد (حداکثر سه سال از زمان کسب) خواهد بود. ضریب مصرف هر یک از حمایت ها از اعتبار حمایتی متفاوت خواهد بود بطورمثال ضریب مصرف برای تسهیلات با نرخ بانکی یک و برای تسهیلات قرض الحسنه سه خواهد بود.
وی مزایای نظام حمایت های یکپارچه از دانش بنیان ها را یکپارچه سازی و شفاف سازی کلیه حمایت ها، اعطای حمایت ها متناسب با ظرفیت و نیازمندی هر شرکت و اختیار شرکت در انتخاب حمایت ها از سبد حمایتی متناسب با نیاز واقعی خود عنوان نمود.
امتیازات جدید برای دانش بنیان ها؛ از معافیت مالیاتی و حق بیمه تا معافیت گمرگی
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حمایت ها از شرکت های دانش بنیان نوپا، فناور و نوآور را معافیت مالیاتی، استقرار و پروانه بهره برداری، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، معافیت حق بیمه و بیمه قرارداد، معافیت گمرکی و حمایت های صندوق نوآوری اعلام نمود. وی مسیرهای ارزیابی شرکت های نوپا را تشریح نمود و اظهار داشت: مسیر اول از طرف ستادهای توسعه فناوری راهبردی و پارک های علم و فناوری ناجام می شود که اعتبارسنجی و تایید مستندات ارزیابی برمبنای دستورالعمل مصوب، اعتبارسنجی برنامه رشد برای هر شرکت و رصد پروسه رشد و ارسال گزارش های دوره ای از وظایف آنها محسوب می شود. اسدی فر اضافه کرد: مسیر دوم ارزیابی توسط کارگزاران ارزیابی دانش بنیان ها به انجام می رسد که وظیفه بررسی مستندات ارزیابی اولیه بررسی برنامه رشد شرکت و رصد پروسه رشد و ارسال گزارش های دوره ای را بر عهده دارند. این مقام مسئول معاونت علمی اشاره کرد: همین طور بمنظور فعالیت بازیگران زیست بوم به عنوان مبادی ارزیابی شرکت های نوپا متقاضیان برمبنای چهار شاخص مورد بررسی قرار می گیرند. شاخص اول تیم کارشناسی است که بهره مندی از نیروهای انسانی آموزش دیده را شامل می شود. شاخص دوم نظام ارزیابی استاندارد به مفهوم دارا بودن نظام ارزیابی فعال و سیستم مستندسازی ارزیابی و شاخص سوم دارا بودن برنامه حمایتی مشخص و درحال اجرا و همین طور پاسخگویی و مسئولیت پذیری تعهد و پاسخگویی در زمان مناسب را شامل می شود.

منبع: