در یک پروژه بین المللی انجام شد؛ شناسایی مسیرهای پیام رسانی سلول های سرطانی کبد توسط پژوهشگران کشور

نیوزتل: نیوزتل: پژوهشگران کشور در یک مقاله بین المللی به بررسی و معرفی بیشتر مسیرهای پیامرسان مشترک در تکوین سرطان کبد پرداختند تا پیشرفت های درمانی دراین زمینه به روزتر شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، تکوین، سمفونی هماهنگی از تمایز سلول ها در پاسخ به عوامل القا کننده متفاوت می باشد که با اثر بر روی سلول ها در زمان و غلظت های متفاوت، ایجاد بافت های مختلف را رهبری می کند. شباهت بیان ژن در سلول های درحال تکوین و سلول های سرطانی، سال ها مورد توجه پژوهشگران بوده و منجر به ایجاد مفهوم تمایز درمانی شده است. سرطان سلول های کبدی، ششمین سرطان شایع و سومین دلیل مرگ بر اثر سرطان است. ویروس های کبدی، سبک زندگی کم تحرک و مصرف غذاهای پر کالری از عوامل افزایش خطر مبتلاشدن به این سرطان هستند. سرطان سلول های کبدی وضعیتی پیچیده است که باید ابعاد مختلف آن مانند تنوع سلول ها در توده سرطانی، تهاجم زیاد و بیماریهای زمینه ای که گزینه های درمانی ممکن را محدود می کنند، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این محدودیت ها، شناسایی و هدف قرار دادن مسیرهای پیام رسانی که در تکوین کبد و سلول های سرطانی کبد درگیر هستند می تواند یک رویکرد درمانی منطقی برای بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی بدخیم به سلول های تمایز یافته دارای عملکرد باشد. با هدف بحث و معرفی بیشتر مسیرهای پیامرسان مشترک در تکوین کبد و سلول های سرطانی کبد، پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده تحقیقات علوم بنیادی به همراه پژوهشگرانی از استرالیا، روسیه و سوئد به نگارش مقاله مروری پرداختند. این مقاله علمی که در نشریه بین المللی Cellular Physiology انتشار یافته است، به بررسی و به روز رسانی پیشرفت های فعلی در هدف قرار دادن مسیرهای پیامرسان در درمان سرطان کبد می پردازد و مطالعات آزمایشگاهی و کارآزمایی های بالینی انجام شده در این خصوص را معرفی و ارزیابی می نماید. اطلاعات گردآوری شده در این مقاله مروری می تواند چراغ راهی برای پژوهشگران این حوزه باشد. این مقاله توسط دکتر بابک نگهداری، بهاره شکوهیان، دکتر مسعود وثوق و همکارانشان به انجام رسیده است.

منبع: