روند پشتیبانی از گیاهخواری در دانشگاه های انگلیس ادامه دارد

به گزارش نیوزتل این روزها دانشگاه های انگلیس به سمت و سویی می روند که کمتر از غذاهای گوشتی استفاده کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، دانشگاه های این کشور در حال حذف گوشت از منوهای غذایی خود هستند چونکه تعداد افراد گیاهخوار و خام گیاه خوار در بین دانشجویان و پرسنل دانشجویان در حال افزایش می باشد.
در سال جاری، بیشتر کافه های دانشگاهی انگلیس غذاهای گیاهی را جایگزین غذاهای گوشتی خود کرده اند که منحصر به افراد گیاهخوار و خام گیاهخوار است.
این در شرایطی است که سازمان های گیاهخواری فشار زیای را به دانشگاه ها وارد می کنند تا در تهیه غذاهای خود از گوشت مصرف نکنند.
الان محوریت غذاخوری های اغلب دانشگاه های انگلیس بر مبنای غذاهای گیاهی است.
در این راستا چندی قبل دانشگاه کمبریج گوشت را از منوی غذایی سلف دانشگاه حذف نمود.

سازمان “Tuco” اعلام نموده که افزایش تعداد گیاهخواران در بین دانشجویان و پرسنل دانشگاهی به یک رویه تبدیل گشته و تخمین زده می شود که تعداد دانشجویان خام گیاه خوار امسال بیشتر از چهار برابر شده است.
در بعضی از سلف های دانشگاهی روند حذف گوشت در حال پیگیری است. به نحوی که دانشگاه کمبریج بعنوان پرچم دار این چالش، سبب شد انتشار گاز کربن ۳۳ درصد کاهش پیدا کند.
دانشگاه لندن هم در سال تحصیلی جدید فروش محصولات گوشتی و آب در بطری را ممنوع اعلام نموده است.