همکاری وزارت ارتباطات و اورژانس؛ هوشمندسازی ارتباطات اورژانس

نیوزتل: تفاهمنامه همکاری فنی وفرآیندی برای افزایش سطح کیفی خدمات اورژانس و هوشمندسازی ارتباطات پیش بیمارستانی وبیمارستانی میان سازمان اورژانس کشور و مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت امضاء شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، این تفاهمنامه میان پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور و مدیریت های پزشکی و حمیدرضا صفی خانی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در حاشیه اولین روز نمایشگاه الکامپ منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه، همکاری فنی و فرآیندی برای افزایش سطح کیفی خدمات اورژانس و هوشمندسازی ارتباطات پیش بیمارستانی و پذیرش بیمارستانی است تا زمان ارائه خدمات اورژانس، به حداقل زمان کم شود.
یکی از مهمترین خدمات نظام سلامت الکترونیک، افزایش سطح کیفی خدمات اورژانس است که امکان تبادل مستقیم اطلاعات اورژانس با پرونده الکترونیک سلامت فرد برقرار شود.
ازاین رو با امضای این تفاهمنامه، مدیریت پرونده الکترونیک و اورژانس برای تبادل اطلاعات آنلاین مردم به اورژانس فراهم می شود.
در این مراسم پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس و مدیریت های پزشکی کشور با اشاره به اینکه مدیریت سکته های مغزی در ایران نسبت به متوسط جهانی، یک الگوی موفق شمرده می شود، اظهار داشت: سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات در اورژانس کشور، عملکردهای موفقی داشته و ما شاهد بیشترین تأثیرگذاری در سامانه هایی مانند هدایت و عملیات حوادث غیرمترقبه بودیم.
وی با اشاره به اینکه اپلیکیشن ۱۱۵ الان قابل نصب روی گوشیهای موبایل است و در نمایشگاه الکامپ امسال در سالن دولت الکترونیک عرضه شده است، اضافه کرد: این اپلیکیشن امکان دریافت هشدارهای لازم مربوط به حوادث در مسیرها و نیز مباحث مربوط به خودامدادی و دگرامدادی را برای کاربران ارائه می کند.
کولیوند اشاره کرد: با اجرای این تفاهمنامه، در صورتیکه فرد با اورژانس تماس بگیرد، تمام اطلاعات وی به اورژانس منتقل شده و زمان ارائه خدمات پیش بیمارستانی و پذیرش اورژانس به حداقل زمان ممکن کاسته می شود.
رئیس اورژانس و مدیریت های پزشکی کشور تاکید کرد: این اطلاعات اولیه، بعد از جانمایی فرد تماس گیرنده با بیمار و آشنایی اورژانس با وضعیت پرونده سلامت الکترونیک بیمار دریافت می شود.

منبع: