با فناوری جدید هوشمندسازی؛ خودروهای تسلا از پارکینگ به پیشواز راننده می آیند

نیوزتل: تسلا می خواهد فناوری هوشمندی را در خودروهای خود به کار گیرد که موجب می شود در زمان حضور راننده در محوطه پارکینگ، اتومبیل بطور خودکار روشن شده و به سمت وی حرکت نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از انگجت، این فناوری که Enhanced Summon نام دارد از هفته آینده در امریکا در دسترس خریداران خودروهای تسلا قرار می گیرد. البته تنها افرادی می توانند از این فنآوری بهره بگیرند که یکی از بسته های Enhanced Autopilot یا Full Self-Drivingرا برای خودروهای خریداری شده خود فعال کرده باشند. برای فعال کردن خدمات مورد اشاره تنها باید دکمه مربوطه در اپلیکیشن تلفن همراه تسلا فشرده شود و سپس خودروی برقی تسلا به سمت راننده حرکت می کند. این مساله سبب می شود تا راننده مجبور نباشد وقت زیادی را صرف رسیدن به خودرو و روشن کردن آن کند. فرد می تواند نقطه ای خاص را برای توقف خودروی خود مشخص نماید یا از آن بخواهد دقیقاً در محل توقف شخص قرار بگیرد. استفاده از این خدمات در فاصله حداکثر ۴۵ متری از خودرو مجاز است و البته باید توجه داشت که سرعت فعال شدن خدمات مورد اشاره و حرکت خودرو به سمت کاربر چندان زیاد نیست. همین طور بهره مندی از سرویس مذکور در اماکن عمومی، مستلزم رعایت قوانین مربوط به استفاده از پارکینگ های عمومی است.