معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛ نتایج نظرسنجی از موفقیت پیام رسان های بومی، جلب اعتماد عمومی درصدر

نیوزتل: معاون وزیر ارتباطات نتایج یک نظرسنجی درباره عوامل موفقیت پیام رسان های بومی را منتشر نمود. نتایج نشان داده است ۷۵ درصد مردم، جلب اعتماد عمومی را عامل موفقیت این پیام رسان ها می دانند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، حمید فتاحی با انتشار نظرسنجی در شبکه اجتماعی توئیتر، از کاربران فضای مجازی خواست به عوامل موفقیت پیام رسان های بومی رای دهند. وی خطاب به کاربران اظهار داشت: به نظر شما کدام گزینه می تواند عامل اصلی موفقیت پیام رسان های داخلی شود؟ در این نظر سنجی ۴ گزینه حمایت های مالی دولت، فیلتر پیام رسان های خارجی، اعتماد عمومی مردم و توسعه فنی مناسب پیام رسان ها مطرح گردیده است. معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه «قطعا شنیدن نظر مردم بعنوان کاربران پیام رسان ها، راهگشاتر از تعیین تکلیف های دستوری است»، افزود: پس بیایید با بازنشر این توئیت، از نظر دیگر شهروندان باخبر شویم. نتیجه این نظرسنجی در مورد عامل اصلی موفقیت پیام رسان های داخلی تابحال از آن حکایت می کند که ۷۵ درصد کاربران، اعتماد عمومی مردم را مهمترین عامل موفقیت پیام رسان های داخلی می دانند. در همین حال ۲۰ درصد کاربران موافق گزینه توسعه فنی مناسب پیام رسان هستند و ۲ درصد به حمایت های مالی دولت و ۳ درصد به فیلتر پیام رسان های خارجی رای دادند.