با هدف حمایت موثر از تحقیقات بنیادی؛ تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه طب و داروسازی سنتی توسعه یافت

به گزارش نیوزتل، با هدف پشتیبانی و حمایت موثر از تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی اولویت دار در حوزه طب و داروسازی سنتی؛ شبکه تحقیقاتی طب سنتی بوجود آمد و فعالیتهای آن در یک همکاری مشترک توسعه یافت.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، یکی از اهداف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ارتقای صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی با بهبود کیفیت پژوهش های بنیادی و کاربردی در این حوزه می باشد. اتفاقی که می تواند این صنعت را بشکلی منطقی و در سطح ملی و بین المللی توسعه دهد.
بر همین اساس ستاد اقتصاد دانش بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، برای دستیابی به این هدف اقدامات موثری را در تعامل با دیگری نهادهای ذیربط در این عرصه تعریف و اجرایی کرده است که از آن جمله میتوان به «تدوین طرح تأسیس یک مجموعه جامع پژوهشی، آموزشی و درمانی علوم طب ایرانی و مکمل»، «بسترسازی و ایجاد مقدمات اداری و اجرایی راه اندازی مؤسسه ملی طب سنتی در دل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تولیت دفتر طب ایرانی وزارت متبوع» و «بازنگری نقشه ی پژوهشی طب ایرانی بر مبنای بروزرسانی اولویت های پژوهشی» اشاره نمود.
«ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه طب ایرانی با چشم انداز ۵ ساله»، «انتشار اولویت های پژوهشی دفتر طب سنتی ایرانی به صورت مقاله در مجلات علمی پژوهشی» و «امتیاز دهی طرح های پژوهشی و نهایی سازی لیست پژوهش های قابل حمایت» هم دیگر راهبردهایی است که این ستاد با همکاری دیگر نهادها برای ارتقای پژوهش های حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی اجرایی کرده است.
توسعه پژوهشها در این حوزه اثرات بلندمدت و کوتاه مدتی در حفاظت و احیاء بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی در زمینه های منابع طبیعی، بهبود سطح سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی از راه تولید اقتصادی گیاهان دارویی و فرآورده های آنها و احراز جایگاه شایسته و دستیابی به سهم مناسبی از بازار جهانی گیاهان دارویی را به دنبال خواهد داشت.