در قالب تفاهم نامه ای محقق می شود؛ تأمین مالی طرح های دانش بنیان و فناورانه حوزه سلامت از راه مردم

به گزارش نیوزتل، یک صندوق پژوهش و فناوری حوزه سلامت با انعقاد تفاهمنامه ای با بخش خصوصی درصدد است با استفاده از ظرفیت تأمین مالی تعدادی از طرح های دانش بنیان حمایت کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از یک صندوق پژوهش و فناوری سلامت، در جهت بهره برداری حداکثری زیست بوم فناوری و نوآوری کشور از ظرفیت تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) طرح های دانش بنیانی و فناورانه، صندوق پژوهش و فناوری سلامت تفاهمنامه ای را در این خصوص با بخش خصوصی امضا کرد. بر این اساس طرفین توافق کردند، برای معرفی، ارزیابی و تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان، فناور و استارت آپی فعال در حوزه سلامت از راه جذب سرمایه گذار و همینطور صدور ضمانت نامه با یکدیگر تعامل کنند.

منبع: