دانشمند

موفقیت ۷۰ درصدی کریسپر نرم با یک تک برش

به گزارش نیوزتل دانشمندان می گویند روش ویرایش ژن ایمن تر معروف به ˮکریسپر نرمˮ می تواند نرخ ...

Details

یکی از جوان ترین ستاره های نوترونی کشف شد

به گزارش نیوزتل ستاره شناسان یکی از جوان ترین ستاره های نوترونی را که ذرات آبستن با سرعتی ...

Details

سریع ترین انفجار ستاره ای شناسایی شد

به گزارش نیوزتل ستاره شناسان دانشگاه ایالتی آریزونا شاهد سریع ترین انفجار ستاره ای که تابحال ثبت شده، ...

Details

چرا پزشکان جراحی رباتیک را به جراحی سنتی ترجیح می دهند؟

نتایج مطالعه اخیر محققان بریتانیایی نشان داده است که جراحی رباتیک خطر کمتری دارد و دوره نقاهت آن ...

Details

قد بلندها کمتر در معرض خطر مبتلاشدن به بیماری قلبی هستند!

نیوزتل: بر طبق بزرگ ترین مطالعه جهان در مورد ارتباط قد و بیماریها، افراد قد بلند بیشتر در ...

Details

پارچه ای که گازهای دودکش را به بی کربنات تبدیل می کند

به گزارش نیوزتل یک فیلتر پارچه ای جدید می تواند گازهای کربن دی اکسید انتشار یافته از دودکش ...

Details

ساخت ایمپلنت های جدید با آلیاژ فلزی فوق الاستیک

به گزارش نیوزتل یک زیست ماده جدید توسط دانشمندان ژاپنی توسعه یافته است که یک آلیاژ فلزی فوق ...

Details

اولین انسان ها در استرالیا تخم پرندگان بی پرواز را می خوردند

نیوزتل: پژوهشگران با بررسی تکه هایی از پوسته تخم های باستانی پرندگان بی پرواز متعلق به ۵۰ هزار ...

Details

هواایست چینی ها رکورد جدیدی را ثبت نمود

به گزارش نیوزتل دانشمندان چینی به تازگی آخرین مدل ˮهوا ایستˮ خود با نام ˮJimu-۱ˮ که یک کشتی ...

Details

چین با چاپگر ۳ بعدی و هوش مصنوعی سد می سازد

به گزارش نیوزتل چین می خواهد بلندترین سازه جهان با استفاده از چاپ سه بعدی و هوش مصنوعی ...

Details