حضور ربات های انسان نما در کنفرانس هوش مصنوعی

نیوزتل: کنفرانس مشترک اتحادیه بین المللی مخابرات و آژانس فناوری سازمان ملل با عنوان AI for Good در سوئیس انجام شد که در آن ظرفیت ربات ها، همچون چندین ربات انسان نما به نمایش درآمد.
دریافت ۸ MB
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، به عقیده خیلی از کارشناسان، همزمان با ارتقای توانایی های یادگیری جدید و قدرتمند توسط هوش مصنوعی، کشورها درصدد تدوین استراتژی هایی برای مدیریت آن هستند.
این رویداد با هدایت سازمان ملل متحد و با هدف برقراری ارتباط بین فعالان، سازمان ها و سرمایه گذاران متمرکز بر توسعه پایدار سازمان ملل، فرصتی بی سابقه برای مقابله با چالش های جهانی فراهم نموده است.