محقق ایرانی مایکروسافت: گوگل را کنار گذاشتم

نیوزتل: نیوزتل: استاد هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد و دانشمند ارشد علم داده مایکروسافت تازه ترین تحولات فناوری در عرصه هوش مصنوعی را تشریح نمود.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، دکتر محمد شکوهی که یکی از مدیران ایرانی مایکروسافت است با اشاره به تحول اخیر هوش مصنوعی با ورود چت جی پی تی اظهار داشت: من دیگر گوگل را کنار گذاشته ام و با این چت بات کار می کنم.
وی همین طور اشاره کرد: هوش مصنوعی با این روندی که پیش می رود می تواند موجب انقراض انسان شود.
ویدئوی زیر گفتگوی دکتر محمد شکوهی استاد هوش مصنوعی استنفورد و دانشمند ارشد علم داده مایکروسافت است.