از سوی معاونت علمی؛ طرح های صنعت برق و حوزه اصلاح الگوی مصرف حمایت می شوند

نیوزتل: طرح های صنعت برق و حوزه اصلاح الگوی مصرف بوسیله منابع بند (ط) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در امتداد اجرائی سازی ماده (۸) بخشنامه پشتیبانی از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرینی در صنعت آب و برق و بمنظور اختصاص بهینه تسهیلات خطرپذیر موضوع قسمتی از بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱، طرح های پیشنهادی در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی بوسیله اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
در همین راستا، شرکت های دانش بنیان صنعت برق، شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی، افراد و هسته های نوآور در قالب پشتیبانی از شتاب دهنده های دانش بنیان فعال در زمینه انرژی می توانند جهت تامین هزینه های اجرای طرح های خود از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.
در ارتباط با همین تبصره قانون بودجه کل کشور؛ در مرحله اول «اعطای تسهیلات و پشتیبانی از طرح های نمونه سازی در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی»، «در مرحله دوم اعطای تسهیلات و پشتیبانی از طرح های ساخت بار اول در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی»، در مرحله سوم «اعطای تسهیلات و پشتیبانی از طرح های بهینه سازی مصرف برق» و در مرحله چهارم «اعطای تسهیلات و پشتیبانی از لیزینگ طرح های اصلاح الگوی مصرف برق» در نظر گرفته شده است.
علاقه مندان می توانند آثار خودرا تا آخر سال ۱۴۰۱ به این آدرس ارسال نمایند.