وزیر ارتباطات مطرح کرد؛ تصمیم گیری درباره ی رفع فیلتر اینستاگرام با ما نیست

به گزارش نیوزتل، وزیر ارتباطات اظهار داشت: آنچه که من درباره ی آن احساس وظیفه می کنم این است که پلت فرم های داخلی را تقویت نماییم تا ابزار کسب وکار مردم فراهم گردد، فارغ از این که چه اتفاقی خواهد افتاد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در جمع دانشجویان درباره ی رفع محدودیت های اینستاگرام اظهار داشت: من به عنوان وزیر ارتباطات این که بسته شود یا باز شود نظرات کارشناسی دارم و آنرا در جلسات تصمیم گیری ارائه می دهم اما تصمیم گیری دراین زمینه با ما نیست.
وزیر ارتباطات با اشاره به این که درباره ی فیلتر کردن یک سایت معمولی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۱۴ عضو دارد تصمیم گیری می کند، اظهار داشت: آنچه که من درباره ی آن احساس وظیفه می کنم این است که پلت فرم های داخلی را تقویت نماییم تا ابزار کسب وکار فراهم گردد فارغ از این که چه اتفاقی خواهد افتاد.
زارع پور بیان کرد: تا در نهایت مردم انتخاب کنند و اگر اینستاگرام هم باز شد، مردم بدانند که یک پلت فرم داخلی هم وجود دارد با امکانات و حمایت دولت که آن پلت فرم خارجی اینها را ندارد.

منبع: