ساخت پهپادی که کانال های فاضلاب را هم بررسی می کند

به گزارش نیوزتل، مقامات اسکاتلندی در استفاده از پهپادها جهت بررسی و کنترل کانال های فاضلاب پیشگام شدند.

به گزارش نیوزتل به نقل از یاهونیوز، این فناوری جایگزین استفاده از کارگران برای بازرسی کانال های فاضلاب می شود. از این طریق خوانش دقیق تری در مورد شرایط ارائه می شود و به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک می شود.
اولین مورد استفاده از پهپاد در بریتانیا برای کنترل فاضلاب در خیابان باث گلاسکو در ماه جولای انجام شد. انتظار می رود بازرسی های مشابهی در گلاسکو، ادینبورگ، آبردین و برخی مناطق روستایی صورت گیرد.
شرکت اسکاتلند واتر مجری این طرح معتقد می باشد بازرسی های دقیق تر با بهره گیری از پهپاد هزینه تعمیرات و نگهداری را می کاهد و خطر سیل و آلودگی ناشی از نشت فاضلاب را نیز به حداقل می رساند.
پهپادهای پیشرفته مورد استفاده در این طرح مجهز به دوربین ها و فناوری لیزری لیدار برای تشخیص حفره و ترک با بهره گیری از نور هستند که دیواره فاضلاب ها را برای شناسایی مشکلاتی مانند ترک ها، سوراخ ها، فروپاشی های جزئی و نفوذ ریشه درخت ها اسکن می کند.
دو متخصص یک پهپاد را در صورتیکه در امتداد لوله های فاضلاب پرواز می کند، هدایت می کنند و می توانند با بهره گیری از تصاویر ویدئویی، هر محل را بازرسی کنند.
این روش جایگزین استفاده از ۱۵ کارگری می شود که بطور سنتی این بازرسی ها را انجام می دادند، بااینکه این روش همچنان در سایر بخش های شبکه فاضلاب اسکاتلند استفاده خواهد شد.

منبع: