دستگاهی با امواج رادیویی بیماران پارکینسون را رصد می کند

به گزارش نیوزتل، محققان دستگاهی ابداع نموده اند که به اندازه روتر وای فای است و در خانه قرار می گیرد تا اطلاعات فرد مبتلا به پارکینسون در رابطه با پیشرفت بیماری و تأثیر داروها را به پزشک منتقل کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ردیابی شدت و پیشرفت بیماری پارکینسون کار مهمی است که پزشکان را گرفتار سردرگمی کرده است. در همین راستا محققان دانشگاه MIT ابزار جدیدی ابداع نموده اند که در این حوزه کمک حال است. محققان این دانشگاه ابزاری ابداع نموده اند که می تواند حرکات بیمار و سرعت گام برداشتن وی را ردیابی کند. از این اطلاعات برای ارزیابی شدت بیماری پارکینسون، پیشرفت بیمار و همینطور واکنش وی نسبت به داروها استفاده می شود. دستگاه مذکور به اندازه یک روتر وای فای است و اطلاعات را با استفاده از سیگنال های رادیویی که از بدن بیمار منعکس می شود بدون احتیاج به استفاده از هیچ گجتی جمع آوری می کند. یک مورد آزمایشی نشان داد میتوان از این نوع دستگاه برای ردیابی پارکینسون در الگوهای تنفس فرد حین خواب استفاده نمود. محققان یک تحقیق یک ساله با حضور ۵۰ شرکت کننده در رابطه با این دستگاه انجام دادند. آنها متوجه شدند با استفاده از الگورتیم های ماشین یادگیری می توانند داده های جمع آوری شده را تحلیل کنند. در مرحله بعد پزشک می تواند پیشرفت پارکینسون و واکنش بیمار نسبت به دارو را بسیار موثرتر از ارزیابی های داخل کلینیک رصد کند. دینا خطابی محقق ارشد این پژوهش می گوید: ساخت چنین دستگاهی که بتوان آنرا در خانه در اختیار داشت تا بیمار را رصد کند و از راه دور در رابطه با پیشرفت بیماری به پزشک گزارش دهد، پیشرفت بزرگی در زمینه دسترسی بشمار می رود.