رئیس جهاد مطرح کرد؛ جهاددانشگاهی ظرفیت مناسبی برای جذب نیروهای نخبه دانشگاهی است

به گزارش نیوزتل، رئیس جهاددانشگاهی اظهار داشت: جهاددانشگاهی ظرفیت مناسبی برای جذب نیروهای نخبه دانشگاهی است.
به گزارش نیوزتل به نقل از جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاددانشگاهی و دکتر مهدی اسلام پناه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار گردید. دکتر دهقانی فیروزآبادی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به سخنان رهبر انقلاب پیرامون جهاددانشگاهی اظهار داشت: این نهاد در منظومه فکری رهبر انقلاب جزو ستون های انقلاب به حساب می آید و رهبری در این حوزه فرمودند همیشه در اعماق جانم محبت این مجموعه را داشته ام. رئیس جهاددانشگاهی ضمن اشاره به اینکه در کشور دو بستر «دولتی» و «خصوصی» برای کار کردن وجود دارد، اضافه کرد: فعالیت جهاددانشگاهی بین این دو بستر است و برای کسانی که هم خواهان مزایای دولتی بوده و هم علاقه مند آزادی عمل هستند، فضای مناسبی به حساب می آید. دهقانی فیروزآبادی افزود: جهاددانشگاهی ظرفیت خالی ای برای انقلاب است که می تواند خیلی از نیروهای نخبه دانشگاه ها را جذب کار کند. وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی با استاندارد سر و کار دارد و متوجه اهمیت آن در کشور است، اظهار داشت: اما مبحث مهم اینست که امروز با تیم و مجموعه هایی مواجه هستیم که استاندارد ایران ملاک آنها برای تحلیل و ارزیابی نیست و خودمان باید استاندارد را تدوین نماییم تا کار صورت گیرد. در نتیجه میتوان گفت استاندارد برای کشور از یک سو ظرفیت پیشرفت و از طرفی دیگر یک مانع است. رئیس جهاددانشگاهی افزود: با عنایت به همکاری و نزدیکی جنس جهاددانشگاهی با استاندارد می توانیم یک همکاری جدی، واقعی و صحیحی را تعریف نماییم تا خط مشترکی حاصل شود و الگویی برای دیگر مجموعه ها باشد. دهقانی فیروزآبادی پیشنهاد ایجاد کارگروهی برای همکاریهای دو طرفه را داد و اظهار داشت: امیداورم با ایجاد این کارگروه خط مشترکی برای فعالیت در حوزه دانش بنیان ها ایجاد شود.

منبع: