نیوزتل: پژوهشگران دانشگاه رایس نشان داده اند که چطور میتوان مغز مگس های میوه را هک کرد تا آنها را ازراه دور کنترل کرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، مگس ها پس از هک شدن در عرض یک ثانیه بعد از ارسال فرمان به نورون های خاصی در مغزشان، اعمال خاصی را انجام دادند.
این گروه با مهندسی ژنتیکی مگس هارا آغاز به کار کردند تا یک کانال یونی حساس به گرما را در بعضی از نورون های این حشرات ایجاد کنند. هنگامی که این کانال گرما را حس کند، نورون ها را فعال می کند و هر نورون موجب می شود مگس بال هایش را باز کند، اقدامی که اغلب در طول جفت گیری رخ می دهد.
محرک حرارتی به شکل نانوذرات اکسید آهن به مغز حشرات تزریق می شود. هنگامی که یک میدان مغناطیسی در نزدیکی نورون های مغز فعال می شود، نورون ها گرم و فعال شده و مگس بال های خودرا باز می کند.
برای آزمایش این سیستم، پژوهشگران این مگس های مهندسی شده را در یک محفظه کوچک در بالای یک سیم پیچ مغناطیسی نگه داشتند و آنها را با دوربین های مختلفی تماشا کردند. و مطمئناً وقتی میدان مغناطیسی فعال شد، مگس ها بال های خودرا در حدود نیم ثانیه باز کردند.
هدف مستقیم استفاده از این نوع فناوری برای بازگرداندن بینایی به بیماران مبتلا به اختلالات بینایی است. با تحریک بخش هایی از سیستم بینایی، ممکنست دیدن امکان پذیر شود. تکنیک های مشابهی برای کنترل حرکات موش ها مورد استفاده قرار گرفته که می تواند منجر به درمان های بهتری برای مشکلات حرکتی ناشی از اختلال مغزی شود.

منبع: