به گزارش نیوزتل محققان یک قلب مکانیکی کوچک ابداع نموده اند که به وسیله سلول های واقعی قلب کار می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، این دستاورد محققان دانشگاه بوستون «مینی پمپ»(miniPUMP) نام گرفته و به اندازه ۳ سانتیمتر مربع است. این قلب عملکرد بطن قلب واقعی (بخش پایینی) را تقلید می کند و به همان روشی که قلب واقعی خون را پمپ می کند، آب را از راه خود پمپاژ می کند. دستگاه مذکور شامل یک پایه پلاستیکی است که دریچه هایی از جنس اکریلیک، لوله ها و پمپ روی آن قرار گرفته اند. این پمپ شامل قالبی با مجموعه ای بهم متصل از مارپیچ های اکریلیک متحدالمرکز است. این بخش ها از کاردیومیوسیت های زنده انسان (سلول های ماهیچه قلب) ساخته شده اند. همانطور که آن سلول ها به صورت هماهنگ منبسط و منقبض می شوند، قالب انعطاف پذیر هم با آنها حرکت می کند و آب را از راه «مینی پمپ» پمپاژ می کند. کاردیومیوسیت ها را میتوان از سلول های پوست، خون یا هرنوع سلول در دسترس دیگری ساخت. سلول های مذکور به شکل سلول های بنیادی برنامه ریزی می شوند و در مرحله بعد تغییراتی در آنها ایجاد می شود تا به سلول های قلب تبدیل شوند. این بدان معناست که بیماران می توانند «مینی پمپ» هایی داشته باشند که از سلول های بدن خودشان ساخته شده است و بدین سان محققان متوجه شوند داروهای مختلف چگونه روی قلب تأثیر می گذارند. کریستوس میکاس محقق ارشد پژوهش می گوید: با کمک این سیستم اگر سلول هایی از فرد دریافت شود میتوان متوجه شد دارو در بدن وی چه واکنشی نشان داده است. محققان امیدوارند در آینده از این سیستم برای توسعه دستگاه هایی به نام «عضو روی تراشه» مانند ریه یا کلیه استفاده کنند.

منبع: