چینی ها موش ها را مجبور به بکرزایی کردند!

به گزارش نیوزتل موش های بدون پدر در آزمایشگاه با استفاده از تخمک های بارور نشده موش ایجاد شدند، این دستاورد روزی می تواند راه را برای ایجاد نوزادان تک والد هموار کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، بکرزایی به صورت طبیعی در پرندگان، مارمولک ها، مارها، کوسه ها و سایر ماهی ها دیده شده است. اما حالا دانشمندان چینی می گویند که به بکرزایی در موش ها بدون استفاده از دی ان ای موش نر دست یافته اند.
“یانچانگ وی”(Yanchang Wei) و همکارانش در دانشگاه “شانگهای جیائو تانگ”(Shanghai Jiao Tong) نشان دادند که بکرزایی در پستانداران از راه روش هدفمندی که در آن نشانه های متیلاسیون دی ان ای ویرایش می شود، امکان پذیر است. دی ان ای متیلاسیون یک فرآیند بیوشیمیایی است که در آن فعالیت ژن بدون تغییر توالی دی ان ای زمینه ای تغییر داده می شود.
نویسندگان این مقاله رویکرد بازنویسی اپی ژنتیک را بر روی هفت ناحیه کنترل در تخمک موش به کار بردند و با موفقیت فرایند متیلاسیون دی ان ای را در یک نسخه از ژن اصلاح کردند.
به نقل از محققان، انتقال تخمک های اصلاح شده به موش های ماده سبب ایجاد فرزندان کامل شد.
با این وجود تنها یک فرزند تا بزرگسالی زنده ماند و ازاین رو باید تحقیقات بیشتری برای بهبود این فرایند صورت گیرد.
نتایج به دست آمده نشان داده است که از راه تغییر شیمیایی دی ان ای میتوان به بکرزایی در پستانداران دست یافت.
بکرزایی نوعی تولید مثل است که در آن، یک موجود زنده کامل از تخمک لقاح نیافته به وجود می آید. این پدیده در تعداد زیادی از بی مهرگان و مهره داران شامل گونه هایی نظیر کرم های لوله ای، شکم پایان، سخت پوستان، حشرات بخصوص زنبور عسل و زنبور بی عسل، ماهی ها، دوزیستان و خزندگان نظیر بعضی مارها دیده می شود.
این مطالعه در مجله ی “Proceedings of the National Academy of Sciences” انتشار یافته است.

منبع: