کاربرد فناوری نانو در تابلوهای راهنمای حرم امام علی (ع)

نیوزتل: ستاد توسعه فناوری نانو اعلام نمود از آلومینیوم با پوشش نانوساختار ایرانی در تابلوهای راهنمای حرم امام علی(ع) استفاده شده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، بتازگی از ورق و پروفیل آلومینیوم با پوشش « آنودایز » نانوساختار با مقاومت ویژه در مقابل سایش و خوردگی در تولید تابلوهای راهنما در حرم حضرت علی (ع) در شهر نجف عراق استفاده شده است. تابلوهای راهنما به سبب عوامل محیطی همیشه در معرض فرسایش و خوردگی بوده و بصورت دوره ای نیاز به تعویض یا تعمیر دارند. مدتی پیش تولیت آستان مقدس حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف تصمیم به استفاده از فناوری نانو در تابلوهای حرم گرفت و بدین جهت کار به یکی از پیمانکاران سپرده شد. این پیمانکار از ورق و پروفیل آلومینیوم با پوشش آنودایز نانوساختار با مقاومت ویژه در مقابل سایش و خوردگی که در مجتمع آلومینیوم البرز تولید می شود برای ساخت تابلوها استفاده نمود. مقرر است از این ورق ها در دیگر اماکن مقدس شهرهای عراق استفاده گردد. در ایران نیز مذاکراتی با آستان قدس صورت گرفته تا از این ورق ها برای تابلوهای راهنما در حرم امام رضا (ع) استفاده گردد.

منبع: