با تلاش پژوهشگران آمریکایی ارائه شد روشی جهت بررسی اقلیم سیارات مشابه زمین

نیوزتل: پژوهشگران آمریکایی با بهره گیری از تلسکوپ های فضایی، به بررسی بادهای سطح کوتوله های قهوه ای پرداختند و باور دارند که می توان با این روش، به شناسایی سیارات مشابه زمین پرداخت.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، کوتوله های قهوه ای که جرم هایی کوچک تر از ستاره و بزرگ تر از سیاره هستند، بادهای قدرتمندی را شامل می شوند که در سطح آنها می وزند. شاید روشی که پژوهشگران جهت بررسی این بادها استفاده می نمایند، بتواند اطلاعاتی در مورد سطح بعضی از سیارات فراخورشیدی هم عرضه نماید.
کوتوله های قهوه ای، مانند ستارگان شکل می گیرند اما واکنش های هسته ای در مرکز آنها رخ نمی دهد؛ در نتیجه از بسیاری جهات مانند سیارات غول پیکر تشکیل شده از گاز رفتار می کنند.
“کاتلین الرز”(Katelyn Allers)، پژوهشگر “دانشگاه بوکنل”(Bucknell University) آمریکا و همکارانش، یک کوتوله قهوه ای را که در فاصله ۳۴.۵ سال نوری از زمین قرار دارد، مورد بررسی قرار دادند و به انجام دادن اولین اندازه گیری های مستقیم باد در آن پرداختند.
آنها با استفاده از “تلسکوپ فضایی اسپیتزر”(SST) و رصدخانه معروف به “آرایه بسیار بزرگ”(VLA)، طول موج های فروسرخ را مورد بررسی قرار دادند.
طی بررسی امواج فروسرخ، نور جو کوتوله قهوه ای ردیابی شد و پژوهشگران دریافتند که چیزی شبیه به یک ابر در جو آن وجود دارد که نزدیک مرکز کوتوله قهوه ای حرکت می کند.
اکتشافات رادیویی، به ردیابی چرخش میدان مغناطیسی کمک کرد که با بررسی چرخش مرکز داخلی کوتوله قهوه ای مشخص شد.
پژوهشگران دریافتند که مرکز کوتوله قهوه ای، حدودا یک مرتبه در هر ۱.۷۶ ساعت و جو آن، یک مرتبه در هر ۱.۷۴ ساعت می چرخد. این نشان داده است بادهایی که در سرتاسر کوتوله قهوه ای جریان دارند، با سرعت حدود ۶۵۰ متر در ثانیه می وزند که بسیار سریع تر از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی است.
شاید با کمک تجهیزات قوی تری مانند “تلسکوپ فضایی جیمز وب” بتوان از این روش برای آگاهی در مورد اقلیم سیاراتی بهره برد که شباهت زیادی به سیاره ما دارند.
الر اضافه کرد: از این روش می توان برای شناسایی سیارات مشابه زمین بهره برد که شگفتی بسیاری با خود دارند. با این روش می توان چنین سیاراتی را مورد بررسی قرار داد و میزان سرعت وزش باد را در آنها مشخص کرد.
این پژوهش، در مجله “Science” به چاپ رسید.

منبع: