هشدار مرکز افتا؛ لطمه پذیری بحرانی درتمامی نسخه های ویندوز

به گزارش نیوزتل مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به آگهی مایکروسافت اعلام نمود: مهاجمین سایبری در حال سوءاستفاده از یک لطمه پذیری روز صفر در سیستم عامل ویندوز هستند تا سیستم هدف را تحت کنترل خود درآورند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت بررسی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، لطمه پذیری در کتابخانه (Adobe Type Manager (atmfd.dll قرار دارد. مایکروسافت از این کتابخانه برای تفسیر فونت های نوع PostScript Type ۱ در ویندوز استفاده می نماید. بگفته مایکروسافت، دو لطمه پذیری اجرای کد ازراه دور در این کتابخانه وجود دارد که به مهاجمان اجازه می دهند تا کد دلخواه را در سیستم هدف خود اجرا کنند و با سطح دسترسی کاربر قربانی به انجام اقدامات مخرب بپردازند. تمامی نسخه های پشتیبانی شده از سیستم عامل های ویندوز و ویندوز سرور تحت تاثیر این لطمه پذیری قرار دارند. علاوه بر این، سیستم عامل خارج از رده ویندوز ۷ نیز تحت تاثیر این نقص قرار دارد. هم اکنون هیچ وصله ای برای رفع این لطمه پذیری ها منتشر نشده است. مایکروسافت اعلام نموده که در حال توسعه وصله مربوط به این لطمه پذیری ها است. وصله های بعدی مایکروسافت برای دومین سه شنبه ماه آوریل (۱۷ آوریل یا ۲۶ فروردین) برنامه ریزی شده اند. با این وجود، مایکروسافت راهکارهایی را برای کاهش اثرات و رفع موقتی لطمه پذیری ها اعلام نموده است. سه راهکار انتشار یافته شامل موارد زیر هستند: • غیرفعالسازی Preview Pane و Details Pane در Windows Explorer
• غیرفعالسازی سرویس WebClient
• تغییر نام ATMFD.DLL جزئیات اقدامات فوق در پورتال اطلاعیه های امنیتی مایکروسافت قابل دسترسی هستند.

منبع: