در دانشگاه امیرکبیر؛ ایده بازار خوراک و نوشیدنی

به گزارش نیوزتل سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی ۳۰ بهمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.

به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشست مشترک سرمایه گذاران سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی با حضور دکتر حسین وطن پور مدیرکل دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.
دکتر حسین وطن پور مدیرکل دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت در این جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری ایده بازارها جهت دهی فعالیتهای نوآورانه و فناورانه دانشگاه ها در جهت نیازهای کشور است.
وی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دانشگاه های پیشرو در حوزه برگزاری ایده بازارها است که باتوجه به برگزاری این رویدادهای موفق حالا دانشگاه صنعتی امیرکبیر الگوی دیگر دانشگاه های کشور در این عرصه به حساب می آید.
مدیرکل دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: هدف از برگزاری ایده بازارها برطرف سازی نیازهای سرمایه گذاران است. در ایده بازارها دانشجویان یاد می گیرند تا به صورت گروهی فعالیت کنند.
وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر قراردادی منعقد کرده اند که برپایه این قرارداد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اتاق های جراحی حضور می یابند تا از نزدیک با نیازهای این حوزه آشنا گردند و از این طریق بتوانند برای رفع نیازها، ایده های نوآورانه ای طراحی و اجرا کنند.
محمد نادری مدیرعامل مجموعه ایده بازار امیرکبیر هم در جهت سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی اظهار داشت: در دانشگاه ها خیلی از فناوری ها وجود دارد اما مکانیزیم مناسبی برای ورود این فناوری ها به صنعت طراحی نشده است که ایده بازارها این مکانیزیم را طراحی نموده اند. ایده بازارها بستری را فراهم می کنند که صنایع هم نیازهای خویش را به دانشگاه ها ارائه نمایند.
مدیر ایده بازار امیرکبیر اضافه کرد: یکی از اهداف مهم ایده بازارها این است که فناوری و تولید دانش، کاربردی و متناسب با نیازهای صنعت باشد.
نادری تصریح کرد: سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی به دنبال توسعه و تقویت صنعت خوراک و نوشیدنی در سطح ملی است.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، سومین ایده بازار خوراک و نوشیدنی ۳۰ بهمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.