گزارش نیوزتل؛ وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات را عرضه کرد

به گزارش نیوزتل اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی به همراه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مسؤلان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی سند معماری شبکه ملی اطلاعات را شروع کردند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، بعد از سال ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورایعالی فضای مجازی برد که به نظر می آید از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شوراپس از آخرین ضرب الاجلی که حدود یک ماه قبل شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورایعالی فضای مجازی گذاشت. اعضای شورایعالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه ای مانند نقشه، پیام رسان، موتور جست وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست. این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام رسان ها توان پوشش ملی را نداشته و احتیاج به حمایت و تصمیم گیری در این حوزه وجود دارد. ازاین رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورایعالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، مبحث برداشت وزارت ارتباطات در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این نشست به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر اساس آنچه که نظر شورایعالی فضای مجازی است، عرضه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی بعد از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از جانب وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و بعد از بررسی جزئیات کاملی از بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه های مختلف همچون تعرفه، پیام رسان ها و موتور جست وجو پذیرفته است.»وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورایعالی فضای مجازی همچون وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس های فضای مجازی، اظهار داشت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای عرضه به شورا، آماده کند.»طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکردپس از آخر مهلت ۳ هفته ای شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دیماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا عرضه داد. در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گزارش نیوزتل به نقل از مهر، اعلام نمود که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورایعالی فضای مجازی نبود و بنابراین مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد. وی توضیح داد: در این نشست مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورایعالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص طرح کلان شبکه ملی اطلاعات عرضه داد که اعضای شورایعالی فضای مجازی نظرات خویش را در مورد آن اعلام نمودند و قرار شد جهت بررسی دقیق تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد.
انتظاری تصریح کرد: طرحی که از جانب وزارت ارتباطات در این نشست تحت عنوان طرح کلان عرضه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چون که مطابق با مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از جانب این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد، افزود: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از جانب وزارت ارتباطات عرضه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می آید با عنایت به مباحث مطرح شده در این نشست، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در چارچوب یک سند مستقل عرضه نماید. انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، اضافه کرد: باآنکه انتظار می رفت در این نشست، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می آید، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. بنابراین مقرر است کارگروه تشکیل شده، گزارش مبحث را نهایی و در جلسه آینده شورایعالی فضای مجازی عرضه کند.وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرداین در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اعتقاد دارد که طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت. وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، با اشاره به اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تاثیر پذیری و تأثیرگذاری گره ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات هم نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می نمایند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، اظهار داشت: بعد از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می پردازند. وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر مبنای وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه هم در جلسه اخیر شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اضافه کرد: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خویش را در اختیار آنها قرار دهند. معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: بر مبنای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورایعالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست وجو و پیام رسان، تعریف شد اما سرویس های موتور جست وجو و پیام رسان به علل مختلف و به رغم حمایت های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.
بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفاناین اظهارات در حالی بیان می شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند. در این حوزه عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی از برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از جانب وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، اطلاع داد. رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مطابق با مهلتی که از جانب شورایعالی فضای مجازی برای عرضه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی (۲۱ دیماه ۹۸) ارائه نمود. وی با اشاره به اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در چارچوب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از جانب وزارت ارتباطات در صحن شورایعالی فضای مجازی عرضه شد، اضافه کرد: با عنایت به این که بررسی این اسناد تدوین شده در شورایعالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت نمود تا طرح شبکه ملی اطلاعات بررسی شود. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، اظهار داشت: اولین جلسه این کارگروه جهت بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دیماه برگزار گردید. تقی پور انوری افزود: مقرر است این کارگروه در جلسات گوناگونی طرح عرضه شده از جانب وزارت ارتباطات را بررسی کند و بعد از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورایعالی فضای مجازی، تصمیم گیری شود. وی اظهار داشت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و بعضی از موارد، تکمیل شد و مقرر است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد. به قول عضو شورایعالی فضای مجازی، عرضه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات هم در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.