در گزارش نیوزتل عنوان شد: رشد بودجه فناوری سلامت

به گزارش نیوزتل رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به رشد بودجه فناوری نسبت به سایر بخش های حوزه سلامت از حمایت جدی وزارت بهداشت از شرکت های دانش بنیان اطلاع داد.
حسین وطن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بودجه فناوری نسبت به سایر بخش های حوزه سلامت رشد خوبی داشته است به صورتی که سال قبل بودجه پارک های علم و فناوری ۷۰ درصد افزایش یافته بود و سال جاری هم ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش بودجه در حوزه فناوری سلامت و پارک های علم و فناوری دیده شده است. وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم برای حوزه فناوری سال خوبی را داشته باشیم. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به سیاست های وزارت بهداشت درباره پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اظهار داشت: ما معتقدیم که تحریم در حوزه فناوری کمک کننده بوده و با عنایت به محدود شدن ورود خیلی از اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و کیت های تشخیصی به کشور، شرکت های دانش بنیان بموقع و خوب از ۷ سال پیش کار را شروع کردند و امروز که ما با تحریم جدی مواجه شدیم خوشبختانه بالغ بر ۴ هزار محصول دانش بنیان را عرضه کرده اند. وی ادامه داد: همچون سیاست های حمایتی وزارت بهداشت، تبدیل شرکت ها به شرکت های دانش بنیان، استقرار در مراکز رشد، تقویت صندوق هایی برای حمایت های مالی و تهیه پلت فرم های حمایتی است و در نهایت برای استقرار شرکت ها در پارک های علم و فناوری کمک می نماییم. در مجموع تمام نیازهای یک فناور از ایده تا محصول را دنبال می نماییم و مورد حمایت قرار می دهیم.