پژوهشگران آمریکایی: مقابله با شکارچی به رشد مغزی ماهی ها کمک می نماید

نیوزتل: بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی حاکی از این است که مقابله با شکارچی می تواند به رشد سلول های مغزی جدید در ماهی ها کمک نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، گاهی اوقات استرس می تواند برای ماهی ها مفید باشد. بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می هد که رشد سلول های مغزی در نوعی ماهی موسوم به “کپوردندان های تخم گذار”(killifish) هنگام روبرو شدن با شکارچی، بیشتر از هنگامی است که با هیچ شکارچی روبرو نمی گردد. بررسی های حاکی از این هستند که پرورش سلول های مغزی هنگام روبرو شدن با شکارچی، در بزرگسالی این ماهی نیز رخ می دهد.
“کنت دانلپ”(Kent Dunlap)، پژوهشگر “کالج ترینیتی”(Trinity College) اظهار داشت: من از دیدن نتایج این پژوهش، شگفت زده شدم برای اینکه ما در بررسی های پیشین به این نتیجه رسیده بودیم که شکارچیان، تولید سلول های مغزی را سرکوب می کنند اما بنظر می رسد که ماجرای کپوردندان های تخم گذار، متفاوت می باشد.
دانلپ و همکارانش، مغز کپوردندان های تخم گذار را که از سه رود متفاوت جمع آوری شده بودند، مورد بررسی قرار دادند. آنها از هر رود، حدود هشت ماهی بزرگسال را جمع آوری کردند که در ناحیه ای پر از شکارچی قرار داشتند و هشت ماهی دیگر را نیز جمع آوری کردند که در منطقه آنها، شکارچی کمی بود یا هیچ شکارچی وجود نداشت. پژوهشگران، بررسی خودرا روی ماهی های نر انجام دادند برای اینکه پژوهش پیشین آنها نشان داده بود که شکارچیان، مغز ماهی های نر را تحت تاثیر قرار می دهند نه ماهی های ماده.

پژوهشگران، اندازه مغز ماهی های نر و تراکم سلول های جدید را بررسی کردند و دریافتند اندازه مغز هر دو گروه ماهی، شبیه به یکدیگر است اما ماهی هایی که مجبور هستند با شکارچیان مقابله کنند، دو برابر بیشتر از ماهی های دیگر، سلول مغزی جدید دارند.
دانلپ افزود: بر طبق این نتایج می توان گفت شاید سلول های جدید مغز بتوانند رفتار واکنشی تری در مقابل شکارچیان داشته باشند.
دانلپ و گروهش برای مشخص کردن این که آیا این تاثیر و واکنش نسبت به محیط اطراف، ژنتیکی است یا خیر، ماهی ها را از محیط زندگی بیرون آوردند و مغز آنها را در آزمایشگاه بررسی کردند.
دانلپ افزود: ما در این پژوهش دریافتیم که وجود شکارچی سبب می شود که ماهی ها از نظر ژنتیکی متفاوت باشند. احتمال دارد که این الگو، در حیوانات دیگری که رشد سلول های مغزی آنها در بزرگسالی هم ادامه داد، دیده شود.
وی ادامه داد: بدن و مغز پستانداران و پرندگان به محض رسیدن به بلوغ جنسی، دیگر رشد زیادی ندارد اما رشد مغز این ماهی طی عمر آن ادامه می یابد.
این پژوهش، در مجله “Royal Society Proceedings B” به چاپ رسید.

منبع: