با الهام از پوست کوسه؛ لباس مقام در مقابل حملات بیولوژیک تولید می شود

نیوزتل: دارپا با الهام از پوست کوسه مشغول ساخت یک لباس مخصوص سربازان است که در مقابل حملات بیولوژیکی از صاحب خود بطور ۱۰۰ درصد محافظت می کند. قابلیت محافظتی این لباس تا ۳۰ روز فعال می ماند.
به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، سازمان دارپا مشغول ساخت یک لباس فناورانه است که در مقابل حملات بیولوژیکی از سربازان بطور ۱۰۰ درصد محافظت می کند. این لباس بسیار سبک خواهد بود و از مواد هوشمندی تولید می شود که مانند یک مانع در مقابل مواد مرگبار عمل می کند و اجازه نمی دهد این مواد به پوست، دستگاه تنفسی یا چشمان فرد نفوذ کنند. لباس مذکور Personalized Protective Biosystem نام دارد و با الهام از سیستم های دفاعی حیوانات در طبیعت مانند پوست کوسه ساخته شده است. پوست این حیوان اجازه نمی دهد میکروارگانیسم ها به سطح آن بچسبند. دارپا می خواهد این لباس را طوری بسازد که قابلیت های محافظتی آن تا یک ماه فعال باشد و از صاحب آن در مقابل ۱۱ حمله بیولوژیکی مختلف محافظت کند. این سازمان برنامه ای۶۰ روزه برای طراحی، آزمایش و ارائه این فناوری در نظر گرفته است.

منبع: