یک مقام مسئول در رگولاتوری: بازرسی استانی رگولاتوری برای تامین حقوق مشترکان خدمات ارتباطی

نیوزتل: تیم بازرسان ویژه ستادی رگولاتوری با هدف نظارت پیشگیرانه، تامین حقوق مشترکان و اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات به استانهای مختلف اعزام می شوند.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به این خبر از بررسی وضعیت ارتباطی استان مازندران در بازرسی ویژه رگولاتوری بعد از استان قزوین آگاهی داد. وی اظهار داشت: تیم بازرسان ویژه ستادی رگولاتوری با هدف نظارت پیشگیرانه، تامین حقوق مشترکان و اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات پس از استان قزوین به استان مازندران اعزام شدند. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری از بازدید و بازرسی از اجرای صحیح پروسه تخلیه خطوط بدهکار تلفن ثابت و کیفیت پاسخگوئی در مراکز تماس شرکت مخابرات ایران، اجرای صحیح پروسه احراز هویت در دفاتر فروش اپراتورهای سیار و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان مازندران آگاهی داد. قره داغی با اشاره به هماهنگی انجام شده با شرکت مخابرات ایران در استان مازندران اضافه کرد: هم اکنون منطقه مخابراتی این استان برای برگرداندن تمامی خطوط تلفن ثابت تخلیه شده به مشترکین آمادگی لازم را دارد و تمامی مشترکانی که خط تلفن ثابت آنها به سبب بدهی تخلیه شده می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی مربوط و پرداخت بدهی های معوقه برای بازگرداندن و اتصال مجدد خط تلفن خود درخواست بدهند و اپراتور با رعایت مصوبه ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دایری خط اقدام می کند. وی درباره وضعیت مراکز تماس شرکت مخابرات مازندران گفت: نتایج ارزیابی تیم بازدید و بازرسی رگولاتوری از فاکتور های کلیدی پشتیبانی مرکز تماس شامل زمان انتظار پاسخگوئی، رضایتمندی مشترکان، آموزش و سطح کیفیت پاسخگوئی نفرات، شرایط فیزیکی محل مرکز تماس، فرآیندهای پاسخگوئی و اطلاعات مورد نیاز فرد پاسخگو نشان میدهد میانگین شاخصها در این استان مناسب می باشد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه اندازی بخش رضایت سنجی مشترکین تلفن ثابت در بخش خرابی تلفن شرکت مخابرات ایران (۲۰۱۱۷) بعنوان اقدام مثبت در پاسخگوئی به مشترکان، درباره نتایج بازدید از دفاتر فروش اپراتورهای سیار و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان مازندران اضافه کرد: نتایج بازدیدها از دفاتر فروش اپراتورهای همراه نشان میدهد کارکنان بعضی از دفاتر برای اجرای کامل پروسه ارسال رمز یک بار مصرف (One Time Password) بطور مناسب آموزش ندیده بودند.

منبع: