الهام از عنکبوت های آبی؛ ابداع ساختار فلزی که در آب غرق نمی گردد

نیوزتل: پژوهشگران با الهام از عنکبوت های آبی و مورچه های آتشین نوعی ساختار فلزی ابداع نموده اند که در آب غرق نمی گردد.

به گزارش نیوزتل به نقل از اسکای نیوز، پژوهشگران دانشگاه روچستر با الهام از عنکبوت آبی و مورچه های آتشین نوعی ساختار فلزی غیر قابل غرق شدن ساخته اند.
این ساختار به ساخت کشتی هایی که غرق نمی شوند و گجت های پوشیدنی کمک می نماید که حتی بعد از سوراخ شدن همچنان شناور می مانند.
چونلی گائو محقق ارشد این پژوهش ابتدا از روش نوینی بهره برد که طی آن پالس های کوتاه طرح هایی در مقیاس نانو روی سطح فلز حک می کردند.
این طرح ها می توانند هوا را به دام بیندازند و سطح ماده را به شدت آب گریز می کنند.
هرچند پژوهشگران با استفاده از لیزر روی آلومینیوم حکاکی کردند، اما آنها معتقدند می توان این روش را روی هر ماده یا فلزی به کار برد.
متاسفانه پژوهشگران متوجه شدند این ساختارهای فلزی بعد از گذراندن مدتی طولانی زیر آب، خاصیت های آب گریز خودرا از دست می دهند.
به همین دلیل آنها اهتمام کردند با الهام از طبیعت و عنکبوت های آبی و مورچه های آتشین این مشکل را برطرف کنند. این حشرات می توانند برای مدتی طولانی زیر آب بمانند و هوا را در یک منطقه مشخص به دام بیندازند.
عنکبوت های آبی هوا را در شبکه ای گنبد مانند ذخیره می کنند. آنها هوا را زیر سطح پاها و شکم خود که آب گریز است، ذخیره می کنند. مورچه های آتشین نیز با استفاده از روشی مشابه از خود محافظت می کنند.
دانشمندان با الهام از این موجودات روی سطح فلزی دو صفحه آلومینیوم موازی حکاکی هایی انجام دادند. از آنجائیکه حکاکی ها در قسمت داخلی صفحه های فلزی انجام شده آنها فرسوده نمی شوند و خاصیت آب گریزی خودرا از دست نمی دهند. فاصله بین این صفحات فلزی به دقت محاسبه شد تا ساختار همچنان شناور بماند.

منبع: