نیوزتل: پژوهشگران ˮدانشگاه کمبریجˮ (University of Cambridge) در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند تفاوت های ساختاری مغز یک علت مهم در چاقی کودکان است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه کمبریج نشان داده است تفاوت در ساختار مغز با چاقی در کودکان مرتبط می باشد.
پژوهشگران این مطالعه اظهار کرده اند پیوندهای محکمی بین ساختار مغز، شاخص توده بدنی و عملکرد شناختی وجود دارد.
در خیلی از مطالعات قبلی، چاقی هم در کودکان و هم در بزرگسالان با اختلال در “عملکرد اجرایی” (executive function) مرتبط شناخته شده بود. عملکرد اجرایی مجموعه ای از فرآیندهای شناختی است که توسط لوب پیشانی اداره می شود و با رفتارهای افراد همچون تصمیم گیری، خودکنترلی و تنظیم احساسات مرتبط می باشد. برای درک بهتر این ارتباط پژوهشگران دانشگاه کمبریج داده های ۲۷۰۰ کودک بین ۹ تا ۱۱ سال را مورد بررسی قرار دادند.
“پال فلچر” (Paul Fletcher) پژوهشگر این مطالعه اظهار داشت: این مجموعه داده منحصر به فرد و با دسترسی آزاد به ما امکان می دهد روابط بین ساختار مغز، عملکردهای شناختی و وزن بدن را بررسی نماییم. پیوندهایی که مشاهده کردیم نشان میدهد که تفاوت های بسیاری در ساختار مغز و عملکرد شناختی کودکان چاق وجود دارد.
این مطالعه ارتباط قابل توجه بین افزایش شاخص توده بدنی و کاهش ضخامت قشر مغز را نشان داد. چاقی همین طور به نازک شدن ناحیه قشر پیش پیشانی مرتبط بود. سایر داده های این گروه ارتباط بین چاقی و عملکرد شناختی پایین را تایید کردند.
“لیسا رونان” (Lisa Ronan) پژوهشگر ارشد این مطالعه اظهار داشت: ما تفاوت های بسیار واضحی در ساختار مغز بین کودکانی که چاق هستند و کودکانی که دارای وزن سالم بودند، مشاهده کردیم. البته آزمایشات بیشتری برای اثبات این مساله وجود دارد و بدین سبب حالا بطور قطع نمی توانیم بگوییم چاقی موجب تغییر ساختار مغز کودکان می شود.
یافته های این مطالعه در مجله “Cerebral Cortex” منتشر گردید.

منبع: