در دانشگاه علوم بهزیستی؛ اپلیکیشن جلوگیری از آلزایمر سالمندان رونمایی می شود

به گزارش نیوزتل محصول فناورانه اپلیکیشن جلوگیری از آلزایمر سالمندان که با همکاری دو دانشگاه علوم بهزیستی و صنعتی شریف تولید شده است، ۱۶ مهر رونمایی می شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مراسم رونمایی از محصول فناورانه «اپلیکیشن جلوگیری از آلزایمر سالمندان» روز سه شنبه ۱۶ مهرماه برگزار می گردد. این محصول فناورانه توسط دکتر نسیبه زنجری و تیم همکار از دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ساخته شده است. این طرح، دومین طرح موفق حاصل از نخستین فراخوان مشترک طرح های فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز موفقیان دانشگاه صنعتی شریف است.