اعتراف اوبر و لیفت به ایجاد ترافیک شهری!

نیوزتل: پژوهش جدیدی که به سفارش دو شرکت ˮاوبرˮ و ˮلیفتˮ انجام شده، نشان داده است که اپلیکیشن های رانندگی این دو شرکت بجای کاهش ترافیک شهرها، یکی از عوامل به وجود آمدن آن هستند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، نتایج یک پژوهش جدید نشان داده است که اپلیکیشن های شرکت هایی مانند “اوبر”(Uber) و “لیفت”(Lyft)، یکی از عوامل بدتر شدن ترافیک در شهرها هستند.
این شرکت ها مدت هاست که اعلام می کنند اپلیکیشن های رانندگی آنها این توانایی را دارند تا با آرام کردن عبور و مرور و کاهش تردد خودرو های شخصی، به بهبود وضع ترافیک شهرها کمک کنند. هر بار که پژوهش جدیدی، اثرات منفی اپلیکیشن های رانندگی را بر ازدحام ترافیک خیابان ها نشان می داد، این دو شرکت، نتایج پژوهش را شک برانگیز می دانستند.
اما پژوهشی که اخیرا و با سرمایه گذاری اوبر و لیفت صورت گرفته، همین نتایج را نشان داده! در نتیجه انگشت بهتان باردیگر به سمت این دو شرکت قرار دارد. از آنجائیکه این دفعه، سرمایه گذاران پژوهش، اوبر و لیفت هستند، نمی توانند آنرا بسادگی بی اعتبار بنامند.
نتایج این پژوهش مشترک که به صورت آنلاین انتشار یافت، نشان داده است که بااینکه استفاده از خودرو های شخصی نسبت به ناوگان اوبر و لیفت بیشتر است اما این ناوگان هنوز هم سهم بزرگی از ترافیک کلانشهرها را به خود مختص کرده است. بر طبق این نتایج، اوبر و لیفت، عامل یک تا سه درصد ترافیک شهرهای بزرگ و حومه و عامل هفت تا ۱۴ درصد ترافیک در مراکز شلوغ شهری هستند.
با این وجود، نمی توان اظهار داشت که بهترین چاره مشکل ترافیک، حذف این دو شرکت است برای اینکه در این صورت، بااینکه خودرو های کمتری در شهرها خواهند بود اما خیلی از افراد نیز برای رفت و آمد از خودرو های شخصی خود استفاده می کنند.

منبع: