پژوهشگران بلژیکی: رنگ بال پرنده در بهبود پرواز موثر است!

به گزارش نیوزتل پژوهشگران بلژیکی در بررسی چند گونه پرنده دریافتند که رنگ بال پرندگان می تواند بر کیفیت پرواز اثر بگذارد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، پژوهش جدید “دانشگاه گنت”(UGent) بلژیک نشان داده است که پرهای تیره پرندگان می توانند امکان پرواز بهتر را برای آنها فراهم نمایند. این پرها می توانند بال های پرنده و هوای اطراف آنرا گرم کنند و جریان هوا را در اطراف بال بالا برند.
“سوانا روگالا”(Svana Rogalla)، پژوهشگر دانشگاه گنت و همکارانش، چندین گونه پرنده را مورد بررسی قرار دادند تا به تاثیر رنگ پرها بر دمای بال پرندگان طی پرواز پی ببرند. آنها تصویر حرارتی عقاب ماهی گیر را تهیه کردند و دریافتند که پرهای تیره این پرنده، گرم تر از پرهای دیگر آن هستند.
پژوهشگران برای پی بردن به تغییر دمای بال پرندگان طی پرواز، بال گونه های متفاوتی از پرندگان را مورد بررسی قرار دادند. آنها بال این پرندگان را با اشعه فروسرخ گرم کردند و شرایطی مانند آب و هوای آفتابی و ابری به وجود آوردند.
این گروه پژوهشی در مرحله بعد، بال های عقاب ماهی گیر، سفیدغاز و کاکایی پشت سیاه بزرگ را در مقابل باد با سرعت شش، ۱۲ و ۱۸ متر بر ثانیه قرار دادند تا سرعت طبیعی پرواز را شبیه سازی کنند. روگالا اظهار داشت: هدف ما، شبیه سازی یک شرایط واقعی بود.

گونه های انتخاب شده، پرندگان بزرگی هستند که می توانند ارتفاع پرواز خویش را بدون بال زدن بالا برند. پژوهشگران قبل از قرار دادن هر بال در معرض باد، آنرا به مدت دو دقیقه گرم کردند.
روگالا اضافه کرد: ما در این بررسی دریافتیم پرهای تیره تر، بیشتر از پرهای روشن گرم می شوند. تفاوت دمای میان پرهای سفید و سیاه، حدود ۹ درجه بود و ما این تفاوت را حتی در پرهای یک بال هم مشاهده کردیم.
این پژوهش نشان داده است که الگوی معمولی بال یعنی پرهای سفید در قسمت پایه بال و پرهای سیاه در نوک بال، می تواند توانایی بلند شدن پرنده را هنگام پرواز افزایش دهد. تفاوت دما میان پرهای روشن و تیره، امکان انتقال حرارت را به هوای اطراف بال فراهم می آورد و آنرا از قسمت های سردتر به قسمت های گرم تر حرکت می دهد. این فرایند، جریان هوا را در اطراف بال بالا می برد و باعث می شود پرواز کارآمدتر باشد.
بال چندین گونه پرنده همچون لک لک و پلیکان، پرهایی با پایه سفید دارد که نوک آنها سیاه است اما تفاوت هایی هم میان این پرندگان وجود دارد. روگالا افزود: وجود دو رنگ متفاوت در یک بال می تواند به بهبود پرواز پرنده کمک نماید.
پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعد، اثر دماهای متفاوت را بر بالا رفتن پرنده طی پرواز بررسی نمایند.