با هوش مصنوعی؛ وب سایتی که سلفی کاربران را به نقاشی رنسانس تبدیل می کند

به گزارش نیوزتل تعدادی از پژوهشگران وب سایتی راه اندازی کرده اند که با کمک هوش مصنوعی سلفی های افراد را به یک نقاشی عصر رنسانس تبدیل می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از فیوچریسم، تعدادی از پژوهشگران دانشگاه MITو شرکت IBM وب سایتی به نام AIPortaits.com را راه اندازی کرده اند که سلفی های افراد را به یک نقاشی هنری عصر رنساس تبدیل می کند. برای این منظور محققان یک شبکهgenerative adversarial را با ۴۵ هزار پرتره از آثار هنری عصر رنسانس آموزش دادند. به قول کارشناسان استفاده از این وب سایت بسیار ساده است. فرد تصویر خویش را آپلود می کند و در مرحله بعد وب سایت تصویر فرد را بر مبنای استایل یکی از نقاشان عصر رنسانس به او نشان داده است.
محققان سازنده این وب سایت تصمیم دارند با کمک این وب سایت و شیوه مذکور سیستم های هوش مصنوعی را ارتقا دهند. بعنوان مثال این سیستم هوش مصنوعی به ندرت تصاویری که در آنها فرد لبخند زده را بازسازی می کند. این یک اشکال اصلی در سیستم هوش مصنوعی مذکور است. در این وب سایت نوشته شده است: ما افراد را تشویق می نماییم از این وب سایت استفاده کنند تا بدین سان سیستم هوش مصنوعی را ارتقا دهیم. بعنوان مثال تلاش کنید در تصویر بخندید یا لبخند بزنید. اما در تصویر بازسازی شده لبخند شما دیده نمی شود؟ دلیل این امر آن است که نقاشان به ندرت افراد با لبخند را طراحی می کردند چونکه در گذشته تصور می شد وجود لبخند حالت چهره را خراب می کند. ناتوانی هوش مصنوعی برای بازتولید لبخند نکاتی را درباره تاریخ هنر به ما می آموزد. جالب آنکه این وب سایت ادعا می کند هرگونه تصویر آپلود شده در وب سایت، بدون ذخیره شدن، حذف خواهد شد.