براساس تحلیل نظام رتبه بندی سایمگو ایران رتبه نخست علمی در منطقه را در اختیار دارد

به گزارش نیوزتل نظام رتبه بندی ˮسایمگوˮ(Scimago) در جدیدترین رتبه بندی خود برپایه مقالات علمی انتشار یافته در سال ۲۰۱۸ میلادی، در منطقه خاورمیانه کشور ایران را در خیلی از حوزه ها در جایگاهی بالا قرار داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی سایمگو، برپایه داده آماری نظام رتبه بندی سایمگو، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به مقام شانزدهم تولیدات علمی در تمامی حوزه ها در بین تمامی کشورهای جهان رسید.
بررسی های انتشار یافته در مجله SCImago Journal & Country Rank نشان داده است که ایران در منطقه خاورمیانه، از نظر تولید مقاله در تمامی حوزه های علمی، رتبه نخست خاورمیانه را به دست آورده است.
تعداد مقاله های تولیدی ایران در تمامی موضوعات ۶۰ هزار و ۲۶۸ مقاله بوده است.
“مهندسی فضایی”
با بررسی موضوعی این حوزه های علمی می بینیم که ایران موفق شد در حوزه مهندسی فضایی رتبه نخست منطقه را از آن خود کند.
تعداد مقالات تولیدی در این عرصه ۳ هزار و ۷۳۸ مقاله بود.
پس از ایران، رژیم صهیونیستی و ترکیه قرار دارند.

“علوم کشاورزی و زیست شناسی”
ایران در حوزه علوم کشاورزی و زیست شناسی هم با تولید ۸۶۸ مقاله جایگاه اول در خاورمیانه را به دست آورد. این در شرایطی است که کشورهای ترکیه و عربستان صعودی با اختلافی زیاد در تعداد تولید مقالات نسبت به کشور ما، جایگاه های دوم و سوم منطقه را به دست آوردند.

“هوش مصنوعی”
یکی از موضوعات بسیار مهم دنیای امروز، حوزه “هوش مصنوعی” است که عملکرد ایران از نظر تولید مقالات دراین حوزه و در خاورمیانه بسیار مثبت بوده و توانسته جایگاه نخست را از آن خود کند. همینطور در سطح جهانی هم عملکرد ما خوب بوده و توانسته ایم جایگاه نهم را کسب نماییم.
تعداد مقالات تولیدی محققان کشور ما در حوزه “هوش مصنوعی” در سال ۲۰۱۸ میلادی به هزار و ۸۱۳ مقاله می رسد.
ترکیه با تولید هزار و ۶۷۸ مقاله در رتبه دوم منطقه قرار دارد.

“نجوم و اختر فیزیک”
کشور ما با تولید ۲۲۸ مقاله در حوزه نجوم و اختر فیزیک در رتبه دوم خاورمیانه جای گرفت.

“بیوشیمی”
تعداد مقالات تولید شده توسط محققان کشور در حوزه بیوشیمی در خاورمیانه و در سال ۲۰۱۸ میلادی به دو هزار و ۱۷ مقاله رسید که سبب شد ایران رتبه اول این حوزه را کسب کند. ترکیه و مصر به ترتیب ۹۳۴ و ۸۵۸ مقاله در بیوشیمی تولید کردند و توانستند جایگاه دوم و سوم را از آن خود کنند.

“زیست فناوری”
از دیگر موضوعات علمی مهم دنیای امروز “زیست فناوری” یا همان “بیوتکنولوژی” است که خوشبختانه ایران توانست با تولید هزار و ۷۴ مقاله جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و دوازدهم جهان را کسب کند.
همچنین ترکیه و عراق هم رتبه دوم و سوم منطقه را به دست آوردند.

“تحقیقات سرطان”
تعداد مقالات تولیدی ما در حوزه تحقیقات سرطان به ۵۲۹ مقاله در سال ۲۰۱۸ میلادی رسید و توانستیم در خاورمیانه جایگاه نخست را به خود اختصاص دهیم.

نظام رتبه بندی سایمگو توسط یک گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا اداره می شود که بر مبنای تعداد مقالات علمی مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه بندی می کند.
این رتبه بندی یکی از جدیدترین و جامع ترین نظام های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش محور در جهان است.
رتبه بندی مجلات سایمگو شاخص اندازه گیری نفوذ علمی از مجلات علمی است که تعداد استنادهای دریافت شده توسط یک مجله و اهمیت یا اعتبار از مجلات که چنین استنادهایی از آن آمده است را بررسی می کند.
شاخص SJR بر پایه یک الگوریتم رتبه بندی توسعه داده می شود تا در شبکه های بزرگ و ناهمگن مجله های قابل استناد مورد استفاده قرار گیرد. این یک شاخص اندازه گیری است و می تواند برای مقایسه مجله در فرآیندهای ارزیابی علم استفاده گردد.