فناوری نانو به کمک تولید داروهای دامپزشکی با منشا گیاهی می آید

به گزارش نیوزتل هم اکنون داروهای زیادی با ترکیبات گیاهی در دنیا برای سلامت دام ها استفاده می شود. به کارگیری فناوری های پیشرفته همچون نانو می تواند برخی کمبودهای این صنعت را رفع کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید و به کارگیری فناوری نانو در ساخت داروهای گیاهی دامپزشکی یکی از موضوعات مورد توجه این صنعت است. در به کار گیری فناوری نانو در ساخت داروهای گیاهی دامپزشکی باید راهکارهایی را در نظر گرفت. کارگروه دامپزشکی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در زمینه تولید داروهای دامپزشکی با منشأ گیاهی مسیر را تسهیل کرده است و حمایت هایی هم از طرح های این حوزه کرده است.
مجید ترابی دبیر کارگروه دامپزشکی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری درباره این مورد ضمن اشاره به محدودیت تأمین منابع برای تهیه مواد اولیه گیاهان دارویی که در تولید داروهای گیاهی مورد نیاز دام و طیور بکار می رود اظهار داشت: استفاده از فناوری های پیشرفته برای تقویت اثر داروهای گیاهی و کاهش هزینه های تولید این داروها اثر گذار است که باید به این سمت حرکت نماییم. با بهره گیری از فناوری ها پیشرفته بخصوص فناوری نانو بعضی از کمبودهای این صنعت مرتفع می شود.
وی افزود: فناوری نانو کاربردهای زیادی در صنعت دام و طیور دارد و علاوه بر تولید دارو در تولید ضد عفونی کننده و ساخت تجهیزات در رابطه با این صنعت کاربرد فراوانی دارد و تا کنون از جانب شرکت های دارویی ۱۸ فراورده نانویی درخواست تولید داشته اند که از این تعداد ۸ مورد آن گیاهی بوده و درخواست آنها در حال بررسی است.