پژوهشگران آمریکایی انجام دادند آزمایش کم هزینه رشد گیاهان با کمک کنترل دما

به گزارش نیوزتل پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود توانستند تاثیر کنترل دما را بر رشد گیاهان گوناگون آزمایش نمایند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، پژوهش جدید “دانشگاه کلمسون”(Clemson University) آمریکا نشان داده است که کنترل کننده های ارزان و ساده دما می توانند دمای مناسبی را برای اکتشافات جامع در مورد میزان رشد فراهم نمایند.
“داگلاس بیلنبرگ”(Douglas Bielenberg) و “کسنیجا گاسیک”(Ksenija Gasic)، پژوهشگران این پروژه، طی یک بررسی علمی در مورد کاربردهای کنترل کننده ها، آنها را روی ساقه، جوانه و دانه گیاهان آزمایش کردند.
کنترل کننده های ارزان قیمت دما، هم اکنون به راحتی در دسترس هستند و نصب آنها، در چند دقیقه تمام می شود. در تنظیم رشد گیاه و دانه به وسیله دما، گیاهان باید در معرض دمای کنترل شده قرار بگیرند. آزمایش دانه ها و یا بخش های کوچک گیاه را می توان روی میز حرارتی انجام داد تا دماهای مورد نظر به سرعت عرضه شوند.

اما آزمایش بخش های بزرگ تر گیاه مانند ساقه ها، به کنترل دما در فضایی بزرگ تر مانند “محفظه آزمایش شرایط محیطی” یا “چمبر”(environmental chamber) نیاز دارند. دستیابی ارزان به این محفظه ها، ساده نیست و می تواند آزمایش ها را محدود کند.
در هر حال، کنترل کننده های دما می توانند دمای محفظه های آزمایش شرایط محیطی را در چند دقیقه تغییر دهند. پژوهشگران برای آزمایش این ابزار، مجموعه ای شامل انواع گیاهان و دانه ها را در محفظه های آزمایش شرایط محیطی قرار دادند و آنها را در دماهای گوناگون بررسی کردند. آنها هنگام بررسی کنترل کننده های دمای هر محفظه، دمای درونی را ثبت کردند تا از کارآیی و ثبات خروجی آنها و دمای کنترل شده طی یک دوره ۴۸ ساعته مطمئن شوند.

تأثیر محفظه ها بر دما و تأثیر دما بر میزان رشد، طی دو آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت؛ فرایند جوانه زدن گیاه هلو با افزایش گرما و جوانه زدن بذر آفتابگردان. هر دو آزمایش، تأثیر دما بر رشد را نشان دادند. همینطور مشخص شد که کاهش دما، میزان رشد را نسبت به دماهای پیشین می کاهد.
درک حداقل دمای مورد نیاز برای رشد، حوزه مهمی از دانش مربوط به پدیده شناسی گیاهان را شکل می دهد. از رابطه میان میزان رشد و دما می توان برای محاسبه دمای مورد نیاز برای رشد مطلوب بهره برد.
کنترل کننده های جدید و ارزان قیمت دما می توانند امکان طراحی و اجرای آزمایش های مربوط به دمای کنترل شده محیط را برای افراد فعال در حوزه های باغبانی علمی، برزشناسی و جنگل داری فراهم نمایند.
این پژوهش، در مجله HortScience”” به چاپ رسید.