اولین موشک خصوصی ژاپنی به فضا رسید

به گزارش نیوزتل یک شرکت فضایی خصوصی ژاپنی با پرتاب اولین موشک خود به فضا توانست نام ژاپن را به کشورهای دارای فناوری فضایی در بخش خصوصی اضافه کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، ژاپن در نهایت توانست خویش را در بین کشورهای دارای فناوری فضایی بخش خصوصی معرفی نماید.
شرکت “اینتراستلار تکنولوژیز”(Interstellar Technologies) با پرتاب موشک “مومو ۳”(MOMO-۳) به فضا موفق به انجام این مهم شد.
این موشک تحقیقاتی به راحتی از خط کارمن (خطی فرضی واقع در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری سطح دریا که مرز بین اتمسفر زمین و فضای بیرونی آن در نظر گرفته می شود) عبور کرد، سپس بازگشت و در اقیانوس سقوط کرد.
این پرتاب یک گام کوچک اما یک شروع خوب بود، چون که “مومو ۳” تنها ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه در فضا بود. اما به هر حال این نخستین پرتاب موفق بعد از دو تلاش ناموفق بود.
پرتاب این موشک هزینه منصفانه ای در بر داشت. هدف نهایی این شرکت خصوصی هم ارسال ماهواره های کوچک به مدار با هزینه بسیار کمتر از پرتاب های دولتی است و پرتاب موفق “مومو ۳” یک گام به سمت دستیابی به رؤیای این شرکت بود.