دانشمندان حاصل ۱۶ سال تصویربرداری فضایی را جمع کردند میراث هابل در یک قاب!

نیوزتل: دانشمندان توسط اطلاعاتی که طی ۱۶ سال توسط ˮتلسکوپ فضایی هابلˮ جمع آوری شده بود، موفق به ایجاد یک تصویر نمای گسترده از جهان هستی شدند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تک تایمز، تصویر اعجاب انگیز مذکور که “حوزه میراث هابل”(Hubble Legacy Field) نامیده می شود، شامل حدود ۲۶۵ هزار تصویر کهکشان ها است که ۵۰۰ میلیون سال سپس بیگ بنگ به وجود آمده اند.

هزاران کهکشان در یک قاب
“حوزه میراث هابل” نتیجه چندین کاوش فراژرف هابل از دهه ۹۰ تابحال است و شامل تصویر “زمینه فراژرف دور ترین نقطه هابل”(XDF) که در سال ۲۰۱۲ ثبت شده باز است.
اخترشناسان برای ایجاد این تصویر تقریباً از ۷۵۰۰ تصویری که توسط هابل ثبت شده استفاده نمودند. نکته قابل ذکر این است که اخترشناسان بیشتر از ۲۵۰ روز را صرف ایجاد این تصویر کردند.
تصویر مذکور نمایی از “بزرگترین و جامع ترین کتاب تصویری تاریخ جهان” شمرده می شود.
تصویر فوق منطقه ای از آسمان شب را پوشش می دهد که اگر از سطح زمین مشاهده شود می تواند به اندازه ماه باشد. برای مقایسه تصویر “زمینه فراژرف دورترین نقطه هابل”(XDF) که حاصل ۱۰ سال تصویر برداری تلسکوپ فضایی هابل بود، تنها یک ناحیه را که کمتر از یک دهم قطر ماه است را پوشش می دهد.
با نگاهی عمیق تر و دورتر به فضا، دانشمندان می توانند سرنخ هایی درباره تشکیل جهان اولیه به دست آورند. حالا اخترشناسان در حال کار بر روی دومین تصویر از داده های هابل هستند که طی آن ۵۲۰۰ تصویر ثبت شده توسط هابل مورد بررسی قرار می گیرد.
“تلسکوپ فضایی جیمز وب”(James Webb Space Telescope) که مقرر است سال ۲۰۲۱ پرتاب شود باز به دانشمندان در درک جهان هستی کمک خواهدنمود. اطلاعات تلسکوپ مذکور دانشمندان را قادر می سازد تا نحوه تکامل یافتن کهکشان های نوزاد را در طول زمان دریابند.

منبع: