با پرتاب یک ماهواره به فضا ؛ ژاپنی ها اولین بارش شهابی مصنوعی دنیا را ۲۰۲۰ راه می اندازند

نیوزتل: یک موشک، ماهواره ای ژاپنی را به فضا برد تا اولین نمایش بارش شهابی مصنوعی جهان را ارائه نماید. اولین بارش شهابی مصنوعی جهان در ۲۰۲۰ نمایش داده می شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از تلگراف، طبق اعلام سازمان فضایی ژاپن، یک موشک حامل ماهواره ای ژاپنی به فضا رفت. ماموریت این موشک تولید اولین بارش شهاب مصنوعی در جهان است. طبق اعلام سازمان فضایی ژاپن، این ماهواره به اندازه یک کوله پشتی بزرگ است که همراه موشک Epsilon#۴ به فضا رفت تا قابلیت اجرایی بارش های شهابی مصنوعی را بررسی کند. البته در کل این موشک ۷ ماهواره به فضا برد تا تکنولوژی های جدید را نمایش دهند. یکی از این ماهواره ها به صورت موفقیت آمیز در مدار قرار گرفت و مقامات منتظر سیگنال از ۶ ماهواره دیگر هستند تا سرنوشت آنها مشخص شود. موشک، ماهواره مذکور را در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری بالای سطح زمین قرار داده است. این ماهواره طی سال های آتی و هنگام مدار زدن به ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری سطح زمین می رسد. این ماهواره ها به یک استارت آپ توکیوییAstro Live Experiences تعلق دارند که ادعا می کند بارش شهابی جعلی آنها برتر از نمونه طبیعی است چونکه مدت بیشتری طول می کشد و شدت بیشتری دارد. ماهواره ها حاوی گلوله های فلزی با قطر کمتر از یک اینچ هستند در زمان مشخصی در فضا می سوزند تا نمایشی برای مشتریان خود فراهم نمایند. هنوز هزینه چنین نمایشی معلوم نیست اما پیش بینی می گردد حدود چند میلیون پوند باشد. به هرحال به نظر می آید اولین بارش شهابی مصنوعی مقرر است در اوایل ۲۰۲۰ میلادی و بالای ژاپن انجام می گردد. این شرکت ادعا می کند رویداد مذکور روی زمین تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری قابل مشاهده می باشد و حدود ۶ میلیون نفر می توانند آنرا تماشا کنند.