ویدئو، مغز چطور یاد می گیرد و چطور فراموش می کند؟

نیوزتل: دانشمندان در سال های اخیر متوجه شده اند مغز انسان به جهت اینکه خاطرات جدید را ثبت کند، گاه اطلاعات و خاطرات قدیمی را حذف می کند. برای اولین بار تیمی از «مؤسسه پژوهشی اسکریپس» نحوه عملکرد فیزیولوژی مغز هنگام شکل گیری و فراموش کردن خاطرات و اطلاعات را کشف کرده است. محققان متوجه شده اند «نورون دوپامین» که جزو نورون های پرتابی در مغز است، هم مسئولیت فرآیند یادگیری و هم خارج کردن خاطرات از ذهن را بر عهده دارد. وقتی نورون دوپامین خاطره جدیدی را ثبت می کند، همزمان فرآیند حذف خاطرات قدیمی تر را انجام می دهد که این فرآیند مانع از پر شدن بیش از اندازه ذهن می گردد.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: الناز کبریایی