درصورت درخواست بخش خصوصی؛ مجوز راه اندازی ایستگاه فضایی در کشور صادر میگردد

نیوزتل: یک مقام مسئول در سازمان فضایی ایران از آماده شدن پیش نویس نمایش مجوز جهت بهره برداری از ایستگاه ستاندن داده های فضایی آگاهی داد و اظهار داشت: مجوز راه اندازی ایستگاه فضایی در کشور به بخش خصوصی واگذار میگردد.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان فضایی ایران، علیرضا نعیمی، مدیرکل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران اظهار داشت: آماده نمایش مجوز برای بهره برداری از ایستگاه ستاندن داده های ماهواره ای به بخش خصوصی هستیم. وی با اشاره به اینکه یکی از روش های دسترسی به تصاویر و داده های ماهواره ای این است که ایستگاه دریافت مستقیم نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد، اظهار داشت: در گذشته نهادهای دولتی و در موارد معدودی مراکز دانشگاهی در حوزه راه اندازی ایستگاه فضایی و دریافت اطلاعات ماهواره ای فعال بودند. به نحوی که مرکز سنجش از دور ایران، سازمان فضایی ایران و در بخش دیگری باز سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این حوزه بیشترین فعالیت را داشته اند. نعیمی اضافه کرد: در سال های اخیر، سازمان فضایی ایران با عنایت به رویکرد کشورهای پیشرو در حوزه صنعت فضایی، به دنبال واگذاری بخش راه اندازی ایستگاه های ماهواره ای به بخش خصوصی بوده و در این مسیر سرمایه گذاران می توانند با اپراتور اصلی ماهواره در ارتباط با راه اندازی ایستگاه مذاکره داشته باشند.

این مقام مسئول افزود: اگر بخش خصوصی خواهان راه اندازی ایستگاه در داخل کشور باشد، توانمندی های لازم در این زمینه وجود دارد و اگر ایستگاه را از خارج کشور وارد میکند و محلی را انتخاب نموده است، سازمان فضایی آماده نمایش مجوزهای لازم خواهد بود.

نعیمی اظهار داشت: شرکت های خصوصی برمبنای قراردادی که با اپراتور یا اپراتورهای ماهواره ای منعقد می کنند، تصاویر را دریافت کرده و از راه فروش تصاویر و یا از راه خدمات ارزش افزوده ای که روی تصاویر به شکل سیستم یا سرویس به مشتریان نهایی نمایش می دهند، می توانند کسب درآمد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر، تعداد ماهواره هایی که تصاویر بیشتری را با کیفیت بالاتر دریافت می کنند، افزایش پیدا کرده و کاربرد آنها توسعه یافته است، اشاره کرد: در بخش خدمات ارزش افزوده مبتنی بر ماهواره، سود اقتصادی بالایی ارزیابی شده که شرکت های خصوصی با عنایت به بکر بودن اقتصاد این بخش، می توانند برای فعالیت های خود توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشند.

مدیرکل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران اظهار داشت: ما پیش نویس نمایش مجوز جهت بهره برداری از ایستگاه ستاندن داده های فضایی را آماده کرده ایم و در این فراخوان از شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی خواسته شده تا رزومه خودرا ارسال نمایند که پس از بررسی ها، مجوز های لازم را برای شرکت های واجد شرایط صادر خواهیم کرد.