برای تبدیل انرژی؛ خورشید مصنوعی در چین ساخته شد

نیوزتل: محققان چینی یک خورشید مصنوعی ساخته اند که دمای آن به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد می رسد و می تواند هیدروژن را به انرژی تجدیدپذیر ارزان تبدیل کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، چین یک خورشید مصنوعی ساخته که دمای آن به ۶ برابر هسته خورشید می گردد.این دستگاه در حقیقت یک راکتور است که فرایند خورشید را تقلید می کند و بخشی از پروژه ای است که هیدروژن را به انرژی تجدیدپذیر و کم هزینه تبدیل می کند.دمای خورشید مصنوعی برای اولین بار در هفته جاری به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد (۱۸۰ میلیون درجه فارنهایت) رسید که نقطه عطفی در این پروژه است. دانشمندان معتقدند همجوشی هسته ای در این دما اتفاق می افتد.این درحالی است که دانشمندان سراسر جهان برای ساخت اولین راکتور همجوشی هسته ای واقعی جهان در حال رقابت با یکدیگر هستند.این پروژه منبع نامحدودی از یک انرژی پاک را بوجود می آورد که به اعتقاد دانشمندان می تواند زمین را از تغییرات آب و هوایی نجات دهد.به هرحال دانشمندان در Hefei Institute of Physical Science اعلام نمودند دمای این راکتور به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد رسیده است. این درحالی است که دمای هسته خورشید ۱۵ میلیون درجه سانتیگراد است.