پژوهشگران کانادایی: بوها بر نحوه رفتار موثر هستند

نیوزتل: بررسی جدید پژوهشگران کانادایی نشان داده است که بوها نقش مهمی در نحوه رفتار موجودات دارند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از یورک الرت، حس بویایی که قدیمی ترین حس از حواس پنجگانه است، نقش بسیار مهمی در رفتارهای حیوانات و انسان ها دارد.
از گذشته این باور وجود داشت که حیوانات نسبت به بو واکنش نشان می دهند. اکنون، پژوهشگران “دانشگاه مونترآل”(UdeM) و “دانشگاه ویندزور”(U of W) کانادا تلاش دارند مسیرهای عصبی و مکانیسم هایی که در این رفتارها نقش دارند، توضیح دهند.
اولین گام برای این کار، نشان دادن وجود یک مسیر عصبی در رابطه با بویایی و مراکز حرکتی مغز موجودات بود. پژوهشگران برای بررسی این مسیر در بی مهرگان، از “کرم الگانس” و در مهره داران از “مکنده ماهی” استفاده کردند.
این پژوهش نشان داده است یک مدار مهارکننده که انتقال دهنده عصبی “گاما آمینوبوتیریک اسید”(GABA) را در پیاز بویایی آزاد می کند، مسئول تعدیل واکنش های رفتاری نسبت به بو در مکنده ماهی است. بررسی این مکانیسم ها، به پژوهشگران امکان می دهد مسیرهای جدیدی که بویایی و مراکز حرکتی را به مغز متصل می کنند، کشف کنند.

“گیلن داگفوس”(Gheylen Daghfous)، نویسنده ارشد این پژوهش اظهار داشت: این بررسی نشان داده است مراکز حرکتی مغز، به وسیله دو مسیر جداگانه فعال می شوند. پژوهش ما، بینش جدیدی در مورد تکامل سیستم بویایی مهره داران عرضه می دهد.
وی ادامه داد: ما می دانیم که حیوانات به بوها جذب می شوند و با همین توانایی، شکار خویش را پیدا می کنند. ما می خواهیم نحوه استفاده مغز از بوها برای تولید رفتار را درک نماییم. این پژوهش، مسیر جدیدی را در مغز نشان داده است که مسئول انتقال اطلاعات مربوط به بو به نواحی کنترل حرکت در مغز است.
این پژوهش، در مجله “PLoS Biology” به چاپ رسید.