دارپا میکروربات می سازد

نیوزتل: سازمان دارپا طی برنامه ای جدید می خواهد میکروربات هایی با وزن کمتر از یک گرم و کوچکتر از یک سانتی متر مکعب بسازد که در مواقع اضطرای و عملیات نجات و جستجو کاربرد دارد.

به گزارش نیوزتل به نقل از دیجیتال ترندز، سازمان دارپا اخیرا مشغول اجرای پروژه SHRIMP PROGRAM است. این نام اختصاری برای پلتفورم های میکرورباتیک مستقل با طیف کوتاه است. این پروژه در حقیقت کوشش برای ساخت ربات های نوین به اندازه حشرات است. چنین ربات هایی می توانند در محیط های مختلفی کارآمد باشند که ربات های بزرگتر قادر به فعالیت نیستند.
درهمین راستا این سازمان با برگزاری یک چالش به دنبال پیشنهادات برای ساخت ربات هایی با وزن کمتر از یک گرم و کوچکتر از یک سانتی متر مکعب است. میکروربات های انتخابی در مجموعه ای از مسابقات مشابه المپیک و در رشته هایی مانند حمل سنگ، پرش از روی مانع، بلند شدن عمودی از زمین، حمل بار و غیره با یکدیگر رقابت می کنند.
رونالد پولکاویچ مدیر برنامه SHRIMP دارپا می گوید: به صورت کلی این برنامه به دنبال نوآوری در بحث مواد عملگر( actuator)، مکانیسم های آن و سیستم های کوچک و فشرده نیرو در ربات هایی با ابعاد میلیمتری و سانتیمتری است.
مسابقه در مرحله سوم برنامه و سال ۲۰۲۱ میلادی انجام می گردد. هدف از آن ارزیابی فناوری های توسعه یافته در این برنامه است.
همچنین هدف این برنامه تولید ابزارهایی برای حوزه های اورژانس، جستجو و نجات، نجات هنگام فجایع و بررسی محیط های خطرناک می باشد.
در همین راستا دارپا ۳۲میلیون دلار در این پروژه های مختلف تحت برنامه SHRIMP سرمایه گذاری می نماید.