فناوران و نوآوران حوزه کشاورزی حمایت می شوند

نیوزتل: کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی اخیرا پشتیبانی از طرح های جدیدی در این حوزه را تایید نمود.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمک و پشتیبانی از پژوهشگران، فناوران و نوآوران در حوزه های مختلف علمی فعالیتی است که می تواند به توسعه و گسترش هر یک از این حوزه ها و در نهایت پیشرفت کشور کمک نماید.
در این میان کشاورزی حوزه ای مهم برای هر کشوری به حساب می آید چون که امنیت غذایی هر جامعه ای را تامین می کند. پشتیبانی از فناوران و نوآوران در این حوزه با ورود ایده و خلاقیت هم سبب تسریع فعالیت ها و پایداری در این حوزه می گردد.
در همین راستا کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی یکی از بخش هایی است که طرح های پژوهشی محققان را حمایت می کند.
در آخرین جلسه این کارگروه ۱۴ طرح پژوهشی، ۴ طرح پسا دکتری بررسی گردید و در نهایت ۸ طرح برای حمایت مورد تایید قرار گرفت. علوم جنگلداری، آبخیزداری، شیلات، زراعت و فیتوشیمی زمینه بعضی از این طرح ها است. البته بعد از آخر هر طرح دستاوردی را خواهد داشت که بعضی از آنها چاپ مقاله علمی و پژوهشی، ساخت دستگاه، تولید نرم افزار، ثبت اختراع و برگزاری کارگاه آموزشی است.
این کارگروه طرح های پژوهشی که مشوق تولید محصولات کشاورزی با اتکا به استعدادهای بومی هستند را مورد توجه قرار می دهد تا در بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب و اجرای طرح های لازم در پیشبرد اهداف و بهره وری هر چه بیشتر از آب و خاک و اراضی کشاورزی گام های موثری برداشته شود.