رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی: بسته های جدید خدمات شبکه آزمایشگاهی

به گزارش نیوزتل رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی از فعال شدن بسته های جدید خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی اطلاع داد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسماعیل قادری فر با اشاره به افزایش خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی در سال جاری، اظهار داشت: به تدریج بسته های جدیدتری از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی در قالب باشگاه مشتریان، مخاطبان و اعضای این شبکه عرضه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۷، حدود ۸۸ هزار کاربر از پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بازدید نمودند. بازدید و استفاده کاربران نسبت به مدت مشابه در یک سال قبل افزایش یافته است.
به گفته قادری فر، ۴۶ درصد از کاربران پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی در این مدت، کاربران جدید بوده اند که آماری بسیار قابل توجه است.
وی بیان کرد: طی این مدت، پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی به صورت متوسط در ماه ۷ هزار و ۶۰۰ کاربر فعال داشته است که این تعداد به صورت متوسط روزانه ۴۳۸ کاربر از پایگاه بهره برده اند.
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ادامه داد: طی ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷ خروجی بانک های اطلاعاتی شبکه آزمایشگاهی در حدود ۲۵ هزار بازدید شده است، بر مبنای این گزارش، صفحه اطلاعات آزمایشگاه ها، ۹ هزار و ۶۶۹ بار، صفحه اطلاعات تجهیزات ۷ هزار و ۲۵۹ بار و صفحه خدمات آزمایشگاه ها ۷ هزار و ۳۵۱ بار بازدید شده است.
قادری فر در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷ پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی در ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بار در نتایج جستجوی کاربران در موتورهای جست و جو نمایش داده شده است.
وی به راه اندازی و تولید یک پلت فرم خصوصی برای عرضه خدمات شبکه آزمایشگاهی اشاره نمود و اظهار داشت: در قالب این پلت فرم و با مشارکت جدی تر آزمایشگاه های عضو شبکه و هم با تداوم حمایت حاکمیتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بزودی شاهد ارتقای کیفیت و کمیت خدمات شبکه به جامعه علمی کشور خواهیم بود.