از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری؛ معیارهای دانش بنیان شدن محصولات و شرکت های فناور اعلام گردید

نیوزتل: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معیارهایی برای ارزیابی شرکت ها و کالاها و خدمات در نظر گرفته است تا شرکت ها و محصولات شان به مرحله دانش بنیانی برسند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، چند سالی می گردد که مبحث دانش بنیان شدن شرکت ها و کالاها مطرح شده است تا کشور در مسیر تجاری سازی کالاهای بومی حرکت نماید. ارزیابی شرکت ها و محصولات شرکتها برای دریافت تائیدیه دانش بنیانی باید بر مبنای معیارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سنجیده شوند.
دانش بنیان شدن کالا و خدمات
یکی از این معیارها برای دانش بنیانی شدن کالاها و خدمات که مورد تایید معاونت علمی است، سطح فناوری کالاهاو خدمات است که باید در حوزه فناوری­های بالا یا متوسط به بالا قرار گرفته باشند.
از دیگر معیارهای ارزیابی، مرحله تولید کالاهای عرضه شده است؛ بدان معنا که محصول باید در حال تولید یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی) تولید شده باشد؛ در مورد خدمات می توان اظهار داشت که باید دارای اسناد فروش باشند.
طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه از دیگر معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان است که شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت­های تحقیق و توسعه، حداقل در یکی از «طراحی زیرسیستم اصلی کالا و خدمت»، «طراحی یکپارچه سازی کالا و خدمت» و «طراحی فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات) تولید» داشته باشد.
معیارهای شرکت های دانش بنیان
شرکت های دانش بنیان شامل چهار دسته نوپای سطح یک، دو و شرکت های تولیدی سطح یک و دو هستند.
شرکت­ ها می توانند با عرضه خدمات تجاری سازی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، بصورت شرکت «تولیدی نوع ۲» تایید شوند. همینطور شرکت ­های عرضه دهنده خدمات شتابدهی کسب و کار مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان و بدون نیاز به اسناد فروش، می ­توانند بصورت شرکت «نوپا نوع ۲» یا «تولیدی نوع ۲» تایید شوند.
تاییدیه دانش بنیان شرکت­ها جهت استفاده از مزایای قانون، به مدت (۲) سال بوده و تمدید این زمان، منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت از جانب معاونت علمی است.
معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه
برای شرکت هایی که خواهان دانش بنیان شدن مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه هستند معیارهای «زیرسیستم اصلی کالا و خدمت»، «یکپارچه سازی کالا و خدمت (فعالیت های صرفا مونتاژ، مشمول این بند نیست)»، « فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات) تولید» در نظر گرفته شده است.
شرکت ها باید بر مبنای این معیارها مورد ارزیابی قرار بگیرند تا بر مبنای تحقیق و توسعه شان مجوز دانش بنیانی دریافت کنند.