برگزاری بیواستارت آپ دانش آموزی شهر تهران

به گزارش نیوزتل نخستین بیواستارت آپ دانش آموزی شهر تهران با حضور دانش آموزان نخبه مناطق ۲۲گانه شهر تهران در پژوهش سرا و مرکز خلاقیت مریم میرزاخانی برگزار گردید.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، نخستین بیو استارت آپ دانش آموزی شهر تهران، ۱۹ اردیبهشت با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری و صندوق ستاد توسعه زیست فناوری برپا شد و در جریان آن، دانش آموزان دختر و پسر نخبه در حال تحصیل در پایه های هفتم تا یازدهم در یک مسابقه طراحی استارت آپ شرکت کردند.
دانش آموزان دعوت شده به این برنامه دانش بنیان مدرن، ۲۵۰ نفر از کسانی بودند که در یک آزمون سراسری ویژه ۲۲۰۰ نفری با محوریت علوم زیستی پژوهشگری شرکت کرده و نمره مناسب را کسب کرده بودند.
اسامی برگزیدگان این بیو استارتاپ به شرح زیر است؛

به گفته برگزار کنندگان این بیو استارتاپ ایده های برتر دانش آموزان در یک مجله به چاپ می رسد و امکان فروختن شان برای آنها فراهم می گردد.