دبیر ستاد زیست فناوری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه واکسن

به گزارش نیوزتل دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد که تعداد شرکت های حوزه واکسن را افزایش دهیم و از فعالیت شرکت های خصوصی حمایت نماییم.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی بیان کرد: با عنایت به استراتژیک بودن حوزه واکسن در کشور، به همت ستاد، تعداد شرکت هایی که موفق به کسب عنوان دانش بنیان شده اند افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: راه اندازی خطوط تولیدی جدید در داخل و خارج از کشور با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم یکی از اقداماتی است که امسال پیگیری خواهیم کرد.
به گفته قانعی، انتقال فناوری واکسن های مورد نیاز ایران از دیگر کشورها به ایران هم چند سالی است که در دستور کار قرار دارد و به صورت جدی پیگیری این مورد مهم هستیم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اضافه کرد: البته در کنار انتقال فناوری واکسن از دیگر کشورها به ایران، فناوری های موجود در کشور را هم به دیگر کشورهای متقاضی صادر خواهیم کرد.